Na 5. prosince připadá Mezinárodní den dobrovolníků. Tento den připomíná nezištnou službu lidí, kteří věnují svůj čas ve prospěch dobročinnosti. Dobrovolníci a dobrovolnice jsou nedílnou součástí i naší organizace. Jen v loňském roce jich pod hlavičkou Adry působilo 4 600! Navíc dobrovolnic a dobrovolníků každým rokem přibývá.

Dobrovolnictvím proti samotě

Dobrovolnictví se ADRA věnuje již od roku 2004. Postupně jsme po celém Česku vybudovali 15 dobrovolnických center, která propojují lidi, kteří pomoc potřebují s těmi, kdo chtějí pomáhat. Poslání našich dobrovolníků a dobrovolnic je specifické. Pomáhají zahnat samotu. Navštěvují osamělé seniory, dlouhodobě nemocné či hendikepované dospělé v sociálních a zdravotnických zařízeních, a také znevýhodněné děti v dětských domovech či Klokáncích. A nejen to. V době covidu se prohloubila osamělost seniorů v domácnostech. Staří lidé někdy zůstali úplně bez sociálních vazeb a kontaktů, často ztratili schopnost sebeobsluhy. Dobrovolnická centra ADRA zareagovala na tuto situaci a spustila projekt Dobrovolnictví v domácnostech. V roce 2022 docházeli naši dobrovolníci již k 306 klientům v domácnostech.

Co nového děláme

Paleta aktivit našich dobrovolnických center je ale ještě mnohem pestřejší. Dobrovolníci docházejí také do pěstounských rodin, kde jsou pro děti starším kamarádem a parťákem pro volnočasové aktivity nebo děti i doučují. V rodinách s vícerčaty jsou dobrovolníci velkou pomocí rodičům, kteří si mohou na chvíli oddechnout či si dojít zařídit, co potřebují. Narůstá také zájem o dobrovolníky do rodin k dětem s poruchou autistického spektra či psychickými potížemi po covidu.

Zbrusu nové jsou dva pilotní programy našeho dobrovolnického centra v Ostravě. První se zaměřuje na podporu zdravého životního stylu. Jeho cílem je zvýšit povědomí o zdravém životním stylu, prospěšném pohybu a potravinách s výživnou hodnotou a v důsledku tak snížit obezitu u dětí a mladistvých a s ní spojené hospitalizace. Druhý program nabízí pomoc dětem a mladistvým hospitalizovaným z důvodu sebepoškozování, poruch příjmu potravy či intoxikace. Speciálně vyškolení dobrovolníci na výzvu lékařů docházejí do nemocnice a povídají si s dětmi, které se ocitnou v těžké životní situaci. Včasná pomoc, prostor pro přátelský rozhovor, přijetí a pochopení může u dětí a dospívajících zmírnit další zdravotní komplikace. Dobrovolníci dětem představí i možnosti, jak situaci řešit dále.

Zájem o dobrovolnictví se zvyšuje

Nesmírně nás těší, že řady našich dobrovolníků se neustále rozšiřují. V letošním roce i díky naší online kampani na Facebooku, která měla veliký ohlas. Obdrželi jsme celkem 861 nových přihlášek k dobrovolnictví! Na souhrnná čísla za rok 2023 si sice budeme muset ještě počkat, ale narůstající zájem je evidentní.

Jsme vděční a stále překvapeni velkým zájmem uchazečů o dobrovolnictví. V Praze se to hodně změnilo po covidu, kdy se nám začaly hlásit násobně větší počty nových zájemců. Vidím v tom jeden z mála přínosů covidu, že v té době stouplo povědomí a dobrovolnictví a také se vyzdvihla jeho důležitost jako platná a potřebná součást občanské společnosti. Zároveň se nám rok od roku hlásí více mladých dobrovolníků-studentů, často středoškoláků, kteří mají zájem o okolní svět, zájem o druhé a vnímají svou možnost (a někdy i potřebu) být pro někoho potěšením a pomocí. A klientů, kteří potřebují podporu a pomoc je téměř nekonečně, takže každého ochotného dobrovolníka vítáme.
– Barbora Bezděkovská, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Praha

Totéž platí i v oblasti firemního dobrovolnictví, kde je nárůst zájemců enormní. Firemní dobrovolníci se s Adrou propojují v rámci tzv. „Dobrodnů“ neboli firemních dobrovolnických akcí. V první polovině roku 2023 jich proběhlo již 31 a zapojilo se do nich 237 dobrovolnic a dobrovolníků z 23 společností. Odhadujeme, že do konce roku bude firemních akcí více než 100! Firemní dobrovolnictví je většinou jednorázové a může mít mnoho podob, od společně stráveného dne s klienty v některém z našich spolupracujících zařízení až po manuální pomoc, třeba s vymalováním společenské místnosti v domově seniorů či úpravu zahrádky.

Dobrovolnictví v číslech

2 098

dobrovolnic a dobrovolníků v roce 2017

3 106

dobrovolnic a dobrovolníků v roce 2020

4 632

dobrovolnic a dobrovolníků v roce 2022

Dobrovolnictví je oboustranná radost

Že je dobrovolnictví přínosné pro naše klienty, to asi nemusíme dlouze vysvětlovat. Dobrovolníci přináší do jejich života radost a blízkost, pocit, že je zde někdo jen a jen pro ně, pomáhají jim překonat těžké chvíle. Dobrovolnictví s Adrou je však ještě něco víc. Je o vzájemném vztahu, o dobrém pocitu z pomoci, nových zkušenostech i smysluplném trávení volného času. Krásně to shrnuje naše dobrovolnice Zuzka, jejíž citací se s vámi dnes rozloučíme. A všem našim dobrovolnicím a dobrovolníkům děkujeme, že jsou tu s námi pro druhé.

Znáte ten pocit, když uděláte jedno z nejlepších rozhodnutí v životě? Když jsem ho před rokem udělala já, myslela jsem si, jaký to nebude mít přínos pro všechny zúčastněné okolo. Největší přínos to ale mělo pro mě…
– dobrovolnice Zuzka

Jak můžete dobrovolnictví podpořit i vy?