Pátý prosinec je Mezinárodním dnem dobrovolníků. Je to svátek lidí, kteří bez nároku na finanční odměnu pomáhají těm, kteří jejich pomoc potřebují. V letošním roce dostává tento den ještě hlubší rozměr  je příležitostí k ocenění dobrovolné služby těch, kteří se rozhodli nezištně pomáhat v době pandemie a po boku zdravotníků a pracovníků v sociálních službách přispívají ke zvládnutí koronavirové krize. 

Rok 2020 byl plný proměn, které měly dopad i na podobu současného dobrovolnického světa. Humanitární organizace ADRA v České republice každoročně pracuje s více než dvěma tisíci sedmi sty dobrovolnicemi a dobrovolníky, kteří dlouhodobě a pravidelně docházejí do různých institucí za těmi, kdo to potřebují a pro které tu někdy není nikdo jiný (seniory, nemocnými či dětmi v dětských domovech). V rámci letošních opatření nebyly takové návštěvy mnohdy možné, objevila se však řada jiných akutních potřeb, na které dobrovolnická centra ADRA okamžitě zareagovala.  

Na začátku pandemie bylo nejpotřebnější aktivitou zajištění ochranných pomůcek a nákupy a donáška pro ohrožené skupiny obyvatel, tedy zejména pro seniory a chronicky nemocné. Dobrovolníci organizace ADRA v prvních měsících pandemie roznesli více než dva tisíce nákupů a distribuovali přes čtyřicet tisíc roušek. V druhé vlně koronavirové krize se největším problémem ukazuje být nedostatek kapacit v sociálních a zdravotnických zařízení. Dobrovolníci proto začali pomáhat personálu dle potřeb –⁠ tráví čas s klienty, zapojují je do aktivizačních činností, ale vypomáhají například i v kuchyních či prádelnách.  

Stále závažnějším problémem se stává vynucená izolace lidí v sociálních zařízeních, kteří často trpí pocitem osamění důsledku zakázaných návštěvDobrovolníci s klienty komunikují alespoň telefonicky či přes internet. Kontakt, byť nepřímý, dává těmto lidem pocit, že v životě nejsou zcela sami a že na ně někdo myslí. Dostat dopis od dobrovolníka nebo slyšet kapelu pod okny tak může být pro mnoho izolovaných lidí velkou vzpruhou. 

Proto bychom chtěli všem dobrovolníkům k tomuto dni poděkovat za to, že jste a že děláte svět lepším místem ❤️