První červen je každoročně po celém světě oslavován jako mezinárodní den dětí. V tento den bychom si měli připomínat, že i děti mají svá práva, která byla dokonce sepsána v Úmluvě o právech dítěte, v konvenci ratifikované většinou zemí světa. Letos uplyne od jejího vytvoření již 25 let. Ani dnes však nemůžeme tvrdit, že by všechny děti na světě měly možnost požívat práv, která jim jsou oficiálně garantována.

Úmluvě o právech dítěte, jenž byla 20. listopadu 1989 přijata Valným shromážděním OSN a následně se stala nejrozšířenější úmluvou o lidských právech na světě, jsou vyjmenována práva, na která by měly mít stejný nárok všechny děti, bez rozdílu rasy, náboženství či původu. Každé dítě má proto právo na osobní rozvoj a přežití, na jídlo a nezávadnou vodu, na domov, základní vzdělání, lékařskou péči, právo na odpočinek a volný čas, ale také právo na bezpečí a ochranu nebo právo být vyslyšen a zapojit se do společnosti. Speciální práva jsou pak určena dětem, které se nacházejí ve válečném konfliktu, nebo dětem – uprchlíků.

Přestože Úmluvu do dneška ratifikovala většina zemí světa, všem dětem na světě se těchto práv nedostává ve stejné míře. 47 % populace světa žijící pod hranicí chudoby tvoří mladí lidé do 18 let. Každé sedmé dítě ve věku 5-14 let musí pracovat, 63 milionům dětí je upíráno jejich právo na vzdělání, každou minutu umře jedno dítě na nemoc způsobenou kontaminovanou pitnou vodou. Miliony dětí jsou stále obětmi válečných konfliktů nebo přišlo o své domovy v důsledku přírodní katastrofy.

ADRA pomáhá skrze své aktivity zlepšit životní podmínky dětí a mladých lidí v Bangladéši, v Barmě, na Ukrajině, v Etiopii, v Mongolsku a v Iráku. Programy BanglaKids a Čalantika podporují školní docházku v Bangladéši, v Barmě ADRA například zvyšuje dostupnost zdravotnické péče ve špatně přístupných oblastech a pomáhá místní mládeži v aktivním zapojování se do občanské společnosti a v Etiopii zlepšuje kvalitu místních nemocnic. Od začátku letošního roku působí ADRA také na Ukrajině, kde mimo jiné vytváří lepší životní podmínky pro rodiny s dětmi prchajícími před válečným konfliktem na východě země.

V bývalé ubytovně ostrahy vily ukrajinského ex-prezidenta Janukoviče našlo dočasné útočiště 22 uprchlíků z východu. Převážnou část z nich tvoří matky s velmi malými dětmi do pěti let z Doněcké a Luhanské oblasti a z Krymu. Po odchodu Janukoviče přestavěli místní dobrovolníci nevlídně vyhlížející dvoupodlažní budovu na místo azylu pro nastávající maminky. Každá má k dispozici pro sebe a pro své děti jeden pokoj se základním vybavením, společnou kuchyň a koupelnu. Na malém dvorku v těsném sousedství prezidentské rezidence, od níž jej odděluje vysoký plot, stojí několik kočárků a okolo pobíhají hrající si děti.

Koordinátorka uprchlíků v Malutce, jak se toto kolektivní centrum jmenuje, která sama přišla kvůli válce o domov, se snaží ostatní ženy motivovat k tomu, aby se zase brzy dokázaly postarat samy o sebe a své rodiny. Hledají si práci, na malé zahrádce pěstují zeleninu a udržují celý areál kolektivního centra. Z vybavení, které centru věnovala v rámci svého humanitárního projektu ADRA, mají velký užitek i radost. Řada z nich se ocitla ne vlastní vinou v těžké životní situaci, a s nimi i jejich děti, které válkou trpí nejvíce. Pomoc místních dobrovolníků a neziskových organizací je pro mě proto velmi důležitá, ale ještě důležitější je pro ně neztratit motivaci vrátit se zpět do normálního života, a to zejména kvůli svým dětem.