Nový lidskoprávní projekt organizace ADRA se zaměřuje na posílení role občanského sektoru v oblasti ženských práv v Gruzii. Ačkoliv země přistoupila roku 1994 k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen, čímž přijala závazek zajištění rovnosti mužů a žen, situace se v tomto ohledu příliš nezlepšila. Proto chce projekt podporovat státní politiku, která by směřovala k větší transparentnosti ženské otázky, a skrze to i ke stabilizaci silnější občanské společnosti.

Klíčová přitom bude přímá podpora místních neziskových organizací, které hrají na poli dodržování lidských práv v Gruzii zásadní roli a které pracují přímo s oběťmi domácího násilí. To je v zemi, která sice nastoupila cestu transformace do demokracie, pořád ještě tabuizované téma. Ačkoliv průzkumy v roce 2009 ukázaly poměrně vysoké procento obětí domácího násilí mezi vdanými ženami, tlak tradiční společnosti, vysoká míra finanční závislosti a nedostatečná kapacita azylových domů ženám neumožňují rodinu opustit.

Projekt se proto zaměřuje na zajištění lepšího přístupu žen k potřebným právním a sociálním službám, které jim ve valné většině poskytují právě nevládní neziskové organizace. Těm ADRA společně s českou partnerskou organizací proFem, o.p.s. nabízí posílení odborných kapacit při prosazování změn v gruzínské legislativě, stejně jako efektivnější propojení s dalšími organizacemi a konzultace s místními i zahraničními odborníky. Zároveň bude docházet k proškolování a podpoře sociálních pracovníků, právníků a psychologů, kteří přicházejí do přímého kontaktu s lidmi ohroženými domácím násilím i jeho oběťmi. Těm by se skrze to mělo dostat kvalitnější péče a lepších sociálně-právních služeb. Zásadním krokem je i zvýšení informovanosti o tomto problému ve veřejném prostoru, a to skrze konference, propagační materiály i semináře pro studenty práv, kterým bude nabídnuta možnost nastoupit na odbornou stáž u partnerských organizací projektu.

V březnu 2012 proběhla první cesta českých odborníků – právničky/advokátky, psychologa a koordinátora programů prevence kriminality do Gruzie. Během této návštěvy došlo jednak k detailnímu průzkumu potřeb partnerských organizací, ale hlavně k prvnímu cyklu školení pro pomáhající profesionály, právníky a modelovému školení pro policisty.

 

Projekt je financován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce.

Transition