Již od roku 2008 nabízí ADRA ČR možnost přispět na rozvojové projekty prostřednictvím nákupu přes internet (edonation). Od prosince loňského roku tak lidé mohli nakupovat například osly – jednoho za dva tisíce korun – pro projekt na Haiti. Prodej provázela kampaň „Daruj osla“, která zaznamenala velký ohlas. K dnešnímu dni lidé nakoupili 32 oslů, první z nich byli také již předáni novým uživatelům.

Oslíci pro HaitiADRA ČR působí na Haiti v oblasti Petit Goave, kde se nyní zaměřuje především na rozvojovou pomoc v zemědělství. Cílem je pomoci lokálním zemědělcům zlepšit úrodu a celkově pozdvihnout úroveň zemědělství. V rámci projektu probíhají distribuce semen zemědělských plodin, zemědělské tréninky a vybudováno bylo několik vzorových školních farem. Součástí těchto farem jsou i oslí stáje. Oslové jsou zde využíváni k přepravě, mimo jiné i distribuovaných semen, a to především v horských oblastech, které jsou jinak těžko dostupné. Prvních šest oslů, které ADRA ČR pořídila díky darcům z ČR, již bylo předáno místním farmářům. Současně byli farmáři poučeni, jak se o osly správně starat.

Pro haitské zaměstnance organizace ADRA byla také zorganizována improvizovaná autoškola.  ADRA totiž kvůli celkovému zlepšení koordinace projektu na Haiti zakoupila dva motocykly. S řízením motocyklů však většina místních nemá žádné zkušenosti, teoretické ani praktické.Mototrénink

ADRA ČR pomáhá na Haiti v Petit Goave již od loňského zemětřesení, zprvu se soustředila na humanitární pomoc (distribuce stanů, zemědělských setů, základních hygienických balíčkůatd.), poté se podílela na stavbě dočasných obydlí (shelterů) a rekonstrukci vodních zdrojů. Nyní pokračuje rozvojovou pomocí v zemědělství. Ve všech fázích projektu ADRA ČR spolupracovala s partnerskými kancelářemi ADRA z různých zemí; zemědělská část je například implementována ve spolupráci s ADRA Kanada a Canadian Foodgrain Bank.

Celý projekt pomoci v Petit Goave slouží jako vzor pro mnohé jiné humanitární organizace. ADRA Čína se jím například nechala inspirovat pro své působení v Libérii v oblastech, kam utíkají obyvatelé z nepokoji zmítaného Pobřeží slonoviny.