V modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Litoměřicích se 25. března uskutečnil charitativní koncert pro Nadaci ADRA, konkrétně pro Elu Dvořáčkovou. Vybralo se celkem 8 000 Kč.

Malá Elinka trpí od narození dětskou mozkovou obrnou a dalšími zdravotními problémy. Účinné léčebné terapie a pomůcky ale většinou zdravotní pojišťovna nehradí, a tak poprosili její rodiče o finanční pomoc naší nadaci. Elinku tak podporujeme již tři roky.

Na charitativním koncertě vystoupila kapela Květovaný kůň ve složení Michal Hrubý (klarinet), Petr Tichý (kontrabas), Jaroslav Svoboda (harmonium) a Zuzana Hanzlová (flétna, zpěv). Toto kvarteto, které vzniklo na jaře 2012, má na repertoáru především skladby Karla Reinera zaranžované ve folklorně-jazzovém duchu. Tento výrazný meziválečný hudební skladatel (1910-1979) kvůli svému původu byl roku 1943 vězněn v terezínském ghettu, kde se aktivně zapojil do kulturní činnosti jako klavírista i skladatel. (Poté byl deportován do koncentračních táborů a v závěru války se mu podařilo uniknout z pochodu smrti.) V Terezíně napsal písně do tamní inscenace staročeské lidové hry Ester, původně připravované pro Déčko E. F. Buriana v Praze. Další částí repertoáru kvarteta jsou písně a říkadla z Reinerova cyklu Květovaný kůň na texty Norberta Frýda (1913 – 1976), rovněž pronásledovaného během 2. světové války podle tzv. norimberských zákonů. Jejich společné dílo mělo židovským dětem (hlavně sirotkům) za protektorátu nahradit zakázané vyučování češtiny a zpěvu. V lednu 2016 pod názvem „Ztracené písně“ je nahrálo kvarteto přímo v Magdeburských kasárnách, tedy na stejném místě, kde byly před víc jak 70 lety poprvé provozovány. Nyní některé z těchto písní zazněly v nedalekých Litoměřicích na podporu vážně postižené Elinky.

Děkujeme za tuto akci litoměřickému sboru CASD i hudební skupině za umělecký zážitek s hlubokým etickým posláním a jejich vnímavým posluchačům se štědrou dlaní za finanční pomoc.