Stávající i noví studenti, se společně s celým učitelským sborem shromáždí v aule školy, aby spolu prožili tradiční vítání nových školáků. Zahajovací ceremoniál začíná písní „Ankurader janai amra subosagotom”. Název je v bengálštině a doslova znamená „Vřelé přijetí novým studentům“, (něco jako naše vítáme vás). Zpívají ji starší studenti školy. Po písni následuje květinový obřad. Každému novému žáku je darován květ. Květy rozdávají učitelé a studenti. Květ symbolizuje rodinu školy a lásku, která náleží každému. Každý zde má své místo. Mezi staršími a mladšími studenty nejsou rozdíly. Již od samého začátku tak student ví, že je přijat a milován, což vytváří příznivé předpoklady pro hladký přechod na internát a úspěšný začátek studia. 

Dívky při tanciVyjma několika zdravic o škole samotné, studentech, studiu a představení učitelského sboru, sestává kulturně-zábavný program na počest nově příchozích z různých písní, tanců, humorných scének a tradičních kulturních tanců. Děti tak mají možnost seznámit se s činností školy a překonat stres ze vstupu do nového prostředí.

V lednu bylo do internátní školy Monosapara přijato celkem 113 nových dětí. Přicházejí sem zvláště ze severní a východní části Bangladéše, z různých kmenů, jako např. Garo, Chakma, Santali, Tripura, Bawm, Marma, apod. 29 z těchto nových školáků může studovat na této škole díky adresné podpoře dárců ze zahraničí, přičemž 16 dětí z tohoto počtu je podporováno dárci z České republiky prostřednictvím programu BanglaKids. Jménem dětí děkujeme všem ochotným dárcům u nás. 🙂

Specialitou Timonovy zprávy jsou komentáře oděvů vystoupivších: 

 Úvodní píseň „Ankurader janai amra subosagotom“

Úvodní píseň „Ankurader janai amra subosagotom“. Většina zpěváků má košile a kalhoty, ale dvě dívky napravo jsou oblečeny do červených a růžových šatů etnika Garo. V Garo jazyku, se nazývají „dokbanda“. Garo je skupina kmenů žijících v severní části Bangladéše. Údajně patří k původním obyvatelům Bangladéše. 

Skupina chlapců zpívající lidovou píseň

Skupina chlapců zpívající lidovou píseň. Většina z nich má na sobě lungi a košile, tradiční a oblíbený mužský oděv.