Oddíl Penguins z klubu Pathfinderv sobotu 23.4. 2016 oslavil 20 let svého fungování. Součástí vzpomínkové akce byla i benefiční sbírka na pomoc Kristýnce Heráňové. Čtyřletá holčička, která trpí těžkým kombinovaným postižením, díky všem zúčastněným dostala krásný dárek. Pod záštitou Nadace ADRA se pro ni podařilo vybrat 9 285 Kč.

KristýnkaKristýnka žije se svými rodiči a starší sestrou Natálkou nedaleko Chomutova. Má tzv. Rett syndrom, poruchy autistického spektra a mentální retardaci, nemluví, sama se nenají, stále nosí plenky, chybí jí pud sebezáchovy a vůči sobě i svým blízkým bývá agresivní.

V loňském roce rodina získala od Nadace ADRA podporu ve výši 7 000 Kč na uhrazení speciální terapie v Praze pro autistické děti, která je však finančně náročná a zdravotní pojišťovna ji nehradí. Terapie holčičce i jejím blízkým opravdu pomohla – díky ní se posunula dál, pochopila, že když jí někdo chce s něčím pomoci, nechce jí ublížit. Začala také chápat, že jsou situace, kdy musí poslechnout. Rodiče se zase naučili, jak správně rozpoznávat její nálady, reagovat na její emoce a připravovat ji na nečekané situace.

Díky iniciativě dětí z oddílu Pinguins nyní Kristýnka v terapii může dál pokračovat. Až se přestane bát pomoci ostatních a naučí se, že některé věci se smí a některé ne a něco se prostě musí, začnou společně s terapeutkou pracovat na dalších věcech jako problémy s jídlem, plenami apod. Čeká ji ještě spoustu práce.

Pokud byste ji chtěli na této cestě podpořit, můžete tak učinit zasláním daru na číslo účtu veřejné sbírky 57333375/0300, variabilní symbol 224. Nebo můžete darovat online zde.