Dne 12.12.2011 proběhla v olomouckém sále RCO Konference o dobrovolnictví na niž navazovalo slavnostní udílení „Křesadla – ceny pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“.

Dobrovolnické centrum ADRA v Prostějově přispělo vlastní prezentací o své dosavadní činnosti a zároveň nominovalo čtyři dobrovolníky na ocenění. K naší velké radosti dva z nich cenu získali.

V kategorii zdravotní oblast to byla PhDr. Ludmila Nováčková. Ta od samého počátku vzniku Dobrovolnického centra (2006) dochází za pacienty do Hospice na Sv. Kopečku a poskytuje jim podporu v posledních chvílích života. Pro pacienty, kterým to zdravotní stav dovolí, připravuje hudební programy.

Druhým oceněným v kategorii sociální byl Ing. Václav Ságl, který od roku 2008 navštěvuje uživatele Domu seniorů FRANTIŠEK v Náměšti na Hané, pro něž  pořádá zajímavé prezentace, vyprávění o zážitcích ze svých cest, doprovází je na výlety do okolí a připravuje pro seniory originální dárky.