Poděkování dobrovolníkům, docházejícím do Domova důchodců v Šumperku, bylo uskutečněno prostřednictvím koncertu mladých hudebníků Lojzy Pospíšila a Heřmana Murína, začínajících muzikantů hudebního seskupení se zajímavým názvem Ungala-bungala.

Koncert proběhl v čase adventním, 3. 12. 2012, v prostorách společenského sálu Domova. Začátek byl v 14:00 hod., úvodního slova se ujala ředitelka Domova důchodců, Ing. Anna Podhrázská. Přivítala přítomné dobrovolníky, kteří se dostavili v počtu asi 25., někteří v doprovodu zástupců spolupracujících středních škol, a také přítomné uživatele, kteří se tu se „svými dobrovolníky“ společně setkali při zážitku hudebním i kulinářském. Paní ředitelka zmínila poselství letošního již končícího se kalendářního roku, který je vymezen jako Rok mezigenerační solidarity a vyslovila především úctu a poděkováním všem zapojeným dobrovolníkům, kteří v tomto roce na Domově odvedli celkem 1 102 hodin dobrovolnické služby (údaje poskytované vysílající organizaci ADRA Prostějov, měsíc prosinec prediktivně). Dobrovolníci se věnují zejména aktivnímu trávení volného času zde ubytovaných seniorů, dělají jim společnost, poskytují zábavu i doprovod na procházky či k lékaři, zprostředkovávají kontakt s přirozeným prostředím. Také díky projektům dobrovolnictví je možno navázat tolik potřebný mezigenerační dialog, lze propojit zkušenosti různých generací, předat si lásku, úctu a porozumění. V průběhu programu předala koordinátorka dobrovolnictví sedm osvědčení dobrovolníkům, kteří splnili v tomto školním roce alespoň 50 hodin činnosti po patřičném zaškolení a pod supervizí. Jednalo se o Anetu Rýznarovou, Pavlínu Kubíčkovou, Veroniku Henzelovou, Pavlu Gajovou, Ivu Johnovou, Evu Boberovou a Janu Svobodovou. Obě posledně jmenované budou nominovány na cenu Křesadlo 2012.