Povodně ve Slovinsku, zemětřesení v Maroku a Afghánistánu, uprchlická krize v Arménii, od soboty i válka v Izraeli a nekončící konflikt na Ukrajině. Poslední měsíce a týdny jsou na katastrofy až příliš bohaté a při pročítání zpravodajství se člověk jen těžko ubrání smutku. O to více si vážíme vaší solidarity a toho, že se spolu s námi snažíte zmírnit neštěstí pohromami zasažených lidí. Obzvlášť v případě přírodních katastrof je zapotřebí reagovat co nejrychleji. Program pravidelného dárcovství Mince denně nám umožňuje mimo jiné budovat tzv. „pohotovostní fond“ a poslat finanční pomoc okamžitě tam, kde je potřeba. Kde všude a jak jsme díky vaší minci denně pomáhali?

Slovinsko

Počátkem srpna zasáhly Slovinsko největší povodně v historii země. Zaplaveny byly domy, mosty i silnice, chyběla pitná voda a elektřina, 400 domů bylo zcela zničeno a celkem bylo zasaženo 8 500 domácností. Povodně si vyžádaly 6 lidských životů a přes 8 000 obyvatel muselo být evakuováno. ADRA ČR reagovala zasláním finančního daru ve výši 100 000 Kč z prostředků našich pravidelných dárců v programu Mince denně. Nemuseli jsme tedy čekat, až se nashromáždí prostředky na veřejné sbírce, ale finanční pomoc jsme mohli odeslat okamitě. Při mimořádných událostech vždy spolupracujeme s místními kancelářemi ADRA, které v dané zemi působí dlouhodobě. Ti dále na základě aktuální situace rozhodují o tom, jak budou finanční prostředky využity.

Začalo pršet a za 20 minut voda stoupla, ve sklepě jsme měli vodu dva metry vysoko. Byli jste první, kdo nám přišel pomoci.
-pan Janez, zasažený povodněmi

Kromě poskytnutí finanční podpory místním týmům jsme se zapojili sdílením zkušeností s managementem pomoci i dobrovolníků při mimořádných událostech. Ve Slovinsku povodně podobného rozsahu nikdy dříve nebyly, proto bylo sdílení praktických postupů cenným přínosem. Dále jsme poskytli materiální pomoc – domácí i průmyslové vysoušeče, tlakové čističe, vodní čerpadla či generátor.

Máme velké štěstí, že jsme obdrželi toto zařízení od ADRA, protože jste nám opravdu dobře ukázali, jak je používat, stroje jsou špičkové kvality a už teď vidíme velký rozdíl, když místo vysychá. Moc vám děkujeme, že jste přišli k nám domů.
– pan Franci, zasažený povodněmi

Ve druhé fázi pomoci se místní tým soustředil na distribuci finančních poukázek pro 130 domácností po 150 eurech, materiální pomoc o celkovém objemu 6 tun (hygienické a desinfekční prostředky, lopaty, nářadí, rukavice atd.), distribuci pitné vody  i rekonstrukci domovů (celkem 200 domácností). Na místě se zapojilo přes 500 dobrovolníků, kteří se podíleli na úklidu a odstraňování škod. Pomoc byla směřována především k těm, kteří v důsledku povodní ztratili domov či místo svého zaměstnání. Veřejná sbírka na pomoc lidem zasaženým povodněmi ve Slovinsku je v tuto chvíli již uzavřena. Dárci a dárkyně na ni celkově přispěli více než 1 100 000 Kč. Děkujeme!

Maroko

Pouhý měsíc po povodních ve Slovinsku přišla další velká přírodní pohroma, na kterou ADRA musela reagovat. V pátek 8. září zasáhlo Maroko 70 km jihozápadně od Marrákeše zemětřesení o síle 6,8 stupně Richterovy škály. Zemětřesení postihlo přibližně 300 000 lidí a připravilo o život více než 3 000 osob. 50 000 budov bylo zcela či téměř zničeno. Zemětřesení je považováno za nejsilnější za posledních sto let v tomto regionu.

V Maroku nemá ADRA přímo svou pobočku, ale dlouhodobě zde působí tým ADRA Španělsko. Na místo byl vyslán také krizový tým ADRA a ve spolupráci s místními partnery se pustil do vyhodnocování situace a poskytování pomoci těm nejzranitelnějším. Jednalo se především o distribuci potravinových a hygienických balíčků, spacáků, stanů či teplého oblečení. Celkem byla pomoc poskytnuta 3 200 osobám, včetně okolo tisícovky dětí. ADRA Česká republika se zapojila poskytnutím finanční pomoci, i v tomto případě bylo možné uvolnit peníze okamžitě díky pohotovostnímu fondu, budovanému z programu Mince denně

Arménie a Afghánistán

K přírodním katastrofám se ke konci září přidala další humanitární krize, vyvolaná tentokrát tzv. „protiteroristickými aktivitami“ Ázerbajdžánu v oblasti Náhorního Karabachu. V důsledku z přibližně 150 000 obyvatel Náhorního Karabachu více než 100 000 uprchlo z regionu a vstoupilo do Arménie. Více než polovinu uprchlíků tvoří ženy a 18 % senioři. Hlavní potřebou jsou v současnosti potraviny, dále oblečení, stany, lůžkoviny, kuchyňské potřeby, léky, ale i psychosociální podpora. V oblasti působí ADRA Arménie, která se ihned pustila do monitoringu potřeb a připravuje pomoc pro celkem 240 uprchlických rodin.

I začátek října se žel nese ve znamení špatných zpráv. 7. října zasáhlo silné zemětřesení o síle 6.3 Richterovy stupnice západní provincii Herát v Afghánistánu, během dalšího dne stále probíhaly opakované otřesy. Následkem zemětřesení zemřelo více než 2 400 osob, zraněných je více než 9 200 a 21 000 osob ztratilo svůj domov, stovky lidí se stále pohřešují. ADRA Afghánistán nyní monitoruje potřeby a pomáhá lidem zajistit základní životní potřeby. Jak v Arménii, tak v Afghánistánu se ADRA Česká republika do pomoci zapojuje finanční podporou z programu pravidelného dárcovství Mince denněDěkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Pomozte nám být připraveni

Díky vašim pravidelným darům můžeme budovat náš „pohotovostní fond“ a okamžitě reagovat při nečekaných katastrofách. Darujte minci denně a pomáhejte s námi lidem v nouzi.