Většina z nás se s řáděním přírodních živlů setká pouze prostřednictvím médií. Jen na okamžik tak zahlédneme ty, kteří kvůli hurikánu, záplavám, nebo zemětřesení přijdou o vše. Lidé, kteří pracují pro Adru, se však stávají svědky toho, co se děje i poté, když televizní kamery odjedou. A jejich hlavním cílem je snaha vrátit životy postižených lidí zpátky do normálních kolejí.

V tuto chvíli působí na Haiti, které na začátku října zpustošil hurikán Matthew, i Janell. Dva miliony obyvatel, kterým hurikán Matthew zasáhl do života, už pro ni nejsou pouhá čísla, která by se dozvěděla z televizních obrazovek, ale zcela konkrétní lidé z masa a kostí, s nimiž se každý den vídá, kteří jÍ vypráví své příběhy plné ztrát a bolesti a kterým se pod hlavičkou Adry snaží pomoci.

Ieisme a její příběh 

Jak sama říká, každé neštěstí má svou tvář. Pro ni se jí na Haiti stala Ieisme. Ieisme je 14 let, chodí do 7. třídy a chce se stát zdravotní sestřičkou. Oba její rodiče již zemřeli, proto žije se svými třemi sourozenci u babičky. Když na Haiti dorazil hurikán Matthew, byli všichni doma. Z okna viděli blížící se bouři. Vítr vyvracel stromy a domy kolem nich se hroutily, jako kdyby byly z papíru. Když stěny jejich obydlí začaly praskat, utekli ven, ale všude byla voda. Báli se o svůj život.

Nakonec se jim podařilo doplavat do bezpečí. Útočiště nalezli u svých příbuzných. Během bouře však přišli o všechno. Ztratili svůj domov, majetek i živobytí. Navzdory nepříznivému osudu však neztratili to nejdůležitější. Naději. Ieisme říká: ,,Není potřeba vzdát se naděje. Bůh pomůže každému z nás.“ A Janell k tomu dodává: ,,S vaší podporou můžeme pomáhat i my. Zapojte se do pomoci lidem na Haiti právě teď. Děkujeme! 

Jak lze pomoci?

  • zasláním libovolného příspěvku na konto 66888866/0300, variabilní symbol 378
  • odesláním DMS ve tvaru DMS ADRA na tel č. 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 28,50 Kč
  • darováním online zde: