V úterý 9. října se po roce sešel výbor Ceny Michala Velíška, aby posoudil všechny zaslané nominace na letošní cenu a vybral z nich tři do finále. Ty musí odpovídat statutu ceny a co nejvíce odrážet podstatu činu Michala Velíška.

Pro devět členů nominačního výboru, odborníků ve svých profesích, to bylo obtížné, protože se letos sešlo přes 90 různých příběhů. V nich „obyčejní lidé“ (neprofesionálové) prokázali svou pohotovost, odvahu, smysl pro spravedlnost a připravenost nečekaně čelit zlu či nebezpečí bez ohledu na důsledky pro ně samotné, když někomu šlo o život nebo o zdraví. Mezi letošními nominacemi bylo např. 9 příběhů, kdy se zachránce postavil fyzickému násilí, ve 22 případech poskytoval první pomoc, 10 krát zachraňoval člověka z ohně či vody, v dalších 10 případech pomáhal lidem z havarovaného auta atd. Zachránci byli dospělí, senioři i děti, pocházeli z vesniček, velkých měst nebo z metropole, pomáhali v noci na opuštěném místě i uprostřed dne na rušné ulici, občas za nečinnosti přihlížejících; nejmladšímu bylo pouhých 7 let a nejstaršímu neuvěřitelných 92 let.

Při výběru nominací do finále jde nejen o to, aby daný čin odpovídal statutu ceny a zakládal se na pravdě (výbor proto spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému), ale aby bylo v době jednání výboru rovněž uzavřeno případné jeho policejní vyšetřování. Naopak není rozhodující, kolik lidí poslalo nominaci na jeden a týž čin.

V současné době probíhá znovu ověřování pravdivosti a úplnosti vybraných příběhů do finále a kontaktování zachránců. Je pouze na jejich rozhodnutí, zda nominaci na Cenu Michala Velíška přijmou.

Jaké příběhy se letos dostaly do finále, se dozvíte již v neděli 21. října 2018 v pořadu TV Nova Střepiny. Poté celý týden bude probíhat na webu nadace online hlasování široké veřejnosti, kdo z těchto tří zachránců převezme 31. října v Primátorské rezidenci v Praze hlavní cenu.

Děkujeme všem, kdo jste nás upozornili na příběhy nesmírné odvahy, rozhodnosti a statečnosti. Bez vás by toto morální ocenění nemohlo existovat již celých 13 let.