Téměř tři sta účastníků zemědělského projektu ADRA na Haiti se třetí dubnovou neděli sešlo k oslavě zdárného ukončení jeho první fáze. Závěrečná slavnost představovala pomyslnou tečku za podporou zemědělské produkce v oblasti Petit Goave, kterou v roce 2010 ochromilo ničivé zemětřesení. Po zakončení této fáze pomoci se ADRA chystá učit místní komunity, jak s vypěstovanými produkty obchodovat a zajistit si tak ekonomickou soběstačnost.

Během slavnosti v Petit Goave se za tradiční hudby předávaly certifikáty členům místní komunity, kteří se na projektu podíleli. Kromě rodin zemědělců a zástupců místních autorit se účastnil i ředitel ADRA Česká republika Jan Bárta, zástupce ADRA Canada James Astleford a projektové manažerky ADRA Kateřina Kodysová s Martinou Mandovou. Společně oslavili úspěch projektu, na němž spolupracovala ADRA Haiti, ADRA Canada, Canadian Foodgrains Bank a Česká zemědělská univerzita.

haiti slavnostV jeho rámci začala ADRA bezprostředně po katastrofě distribuovat sazenice, aby nedošlo k úplnému ochromení zemědělství a pozdějšímu hladomoru. Komunita se však může stát samostatnou jen tehdy, pokud se časem stane opět nezávislou na zahraniční pomoci. Proto se místní farmáři začali učit efektivnějšímu pěstování plodin; byly založené čtyři tréninkové farmy, v nichž se odehrávala praktická školení v oblasti pěstování, hnojení, kompostování, uchovávání semen či péče o hospodářská zvířata (osli a koně). Zde získané znalosti či dovednosti pak zapojení farmáři šířili dále mezi členy své komunity.

Aby mohla být oblast po odchodu mezinárodní pomoci hospodářsky samostatná, budou se v další fázi projektu farmáři učit základním principům obchodu. Vznikne tak místní obchodní síť, ve které budou moci vypěstované plodiny prodávat a díky výdělkům zlepšovat svoji produkci. Projekt v Petit Goave, do něhož bylo zapojeno přes 800 beneficientů se svými rodinami, potvrdil, že skutečně účinnou pomocí v oblasti postižené živelnou katastrofou takových rozměrů je nejen dočasná stabilizace, ale především podpora místního rozvoje. Jen tehdy mohou místních komunity začít fungovat jako soběstačné jednotky.