Víte, jak to vypadá, když je něco z extrému do extrému? Třeba takto – nejdříve je horké a suché léto, v říjnu vytrvalé deště a na mnoha místech husté sněžení a teploty půdy až -50° C . I to je Mongolsko… Jaké mají extrémní klimatické podmínky následky? 

Začarovaný kruh

Je to takový logický začarovaný kruh. Posuďte sami!

  • Kvůli horku nevyrostlo v létě dostatečné množství trávy…
  • Většina pastevců si tak nemohla pořídit zásoby sena pro svá stáda na zimu…
  • Hluboká pokrývka sněhu pak zase Mongolům znemožnila vyhánět dobytek na pastvu…
  • Zvířata jsou vysílená. Při poslední podobně tuhé zimě na přelomu let 2009 a 2010 mrazům a hladu podlehlo několik milionů kusů skotu a ovcí.

Co všechno má na svědomí „dzud“?

Taková katastrofická zima, které Mongolové říkají dzud, neohrožuje pouze zvěř. Na chovu dobytka jsou samozřejmě závislí lidé. Říká se, že kočovný chov dobytka je typický pro jednu třetinu obyvatelstva. Přijdou-li Mongolové o svá stáda, nezbyde kočovným pastevcům jiná možnost, než se na jaře přestěhovat do měst. Tam ale budou živořit v tzv. jurtovištích. Tedy v chudinských čtvrtích bez tekoucí vody, elektřiny, kanalizace a zpevněných cest. Desítky tisíc lidí se takto přestěhují do hlavního města každý rok.   

Jaro v Mongolsku nastává až na konci dubna a v některých oblastech dokonce až v květnu. Mongolové hledají v hlubokém sněhu lepší pastviny se svými stády i řadu dní. Děti zůstávají samotné v jurtách. Kvůli sněhu se nemůžou dostat do tam, kde vládní orgány distribuují seno, kde je dostupná zdravotní péče, nebo kde by si mohli koupit palivo a potraviny.

Co na to ADRA?

ADRA ví, že Mongolsko je druhou nejchudší zemí východní Asie. Pokud letošní zima bude taková, jak se předpokládá, ADRA ČR hodlá Mongolsku pomoci!

Před koncem zimy chceme poskytnout nejvíce postiženým rodinám potravinové balíčky, teplé oblečení a vitamíny pro těhotné a kojící ženy a pro děti do pěti let.

ADRA každoročně realizuje řadu humanitárních projektů. Přispět na okamžitou pomoc obětem přírodních katastrof můžete na

číslo účtu: 66888866/0300, variabilní symbol 100,

Nejsme žádní zelenáči 🙂

ADRA v Mongolsku působí od roku 2010. Nejdříve jsme pomáhali se založením komunitních zahrad. Mongolové se na nich učili pěstovat zeleninu. Před čtyřmi lety jsme pak začali se zakládáním zemědělských družstev. 2 200 zapojených rodin se tak naučilo pěstovat a zpracovávat zeleninu a vyrábět mléčné a vlněné produkty. Více o našich projektech v Mongolsku se můžete dozvědět zde:

https://www.adra.cz/pomoc-v-zahranici/rozvojove-projekty/mongolsko–podpora-hospodarskeho-rozvoje-venkova-v-provinciich-selenge-a-zavkhan

https://www.adra.cz/pomoc-v-zahranici/rozvojove-projekty/mongolsko–podpora-zemedelstvi

https://www.adra.cz/novinky/id/dokazali-byste-jist-neustale-maso-v-nekterych-castech-mongolska-lide-drive-nemeli-jinou-volbu

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat! Vážímě si toho!

Projekt podpořila také Evropská Unie a Česká rozvojová agentura.