V květnu 2014 zasáhly Srbsko, Bosnu a Hercegovinu a část Chorvatska největší povodně za posledních 120 let. ADRA ČR se ihned zapojila do pomoci a pokračovali jsme v ní během celého roku. Jak to v Srbsku vypadá nyní na místech, kde jsme pomáhali? Na to se jeli podívat naši kolegové Josef Koláček a Pavlína Pejlová. Zjišťovali současný stav ve městě Krupanj, kam jsme v roce 2014 dodali vysoušeče a elektrocentrály a později se zapojili do čištění studní.

Krupanj v roce 2014 těsně po povodních:

Krupanj, Srbsko, 2014

Krupanj nyní:

Krupanj, Srbsko, 2016

Při povodních však naše týmy poskytují kromě materiální pomoci i podporu psychologickou. Proto se kolegové zapojili při monitorovací cestě také do výcviku pro práci s traumatem. „Výcvik byl zaměřen zejména na podporu vnitřních zdrojů ke zvládání krizových situací pro jednotlivce a na přenos podpůrných technik do potřeby zasažené komunity,“ řekl Josef Koláček, který se výcviku zúčastnil spolu s kolegy z ADRA Makedonie, Srbsko, Bulharsko, Německo a Chorvatsko a srbskými psychology. „Pro nás je to přínos pro práci v terénu při mimořádných situacích, jakými jsou například záplavy. Tuto techniku však lze využít i v dalších oblastech humanitární práce, například při pomoci uprchlíkům, kteří si sebou přinášejí četné problémy, včetně válečných traumat. To všechno se může promítat do způsobu jejich komunikace nebo reakce na zdánlivé banality. Praktické dovednosti a techniky osvojené během výcviku nám tak mohou pomoci identifikovat těžkosti lidí a adekvátně s nimi pracovat,“ dodal Josef Koláček.