Nedávno zřícená textilní továrna v Dháce připomněla otřesné pracovní podmínky, které panují v oděvním průmyslu v Bangladéši. Jaké pracovní podmínky panují v bangladéšských komunitních dílnách, kde se šije oblečení například pro britské People Tree nebo japonskou Fair Trade Company? Máte unikátní možnost si o tom přečíst v článku Markéty Nešporové, která v jedné takové dílně tři měsíce pobývala jako stážistka.