Na internátní škole AHTSS jsme s finančním přispěním o. s. Maranatha vyhloubili novou studnu a vystavěli cisternu na vodu – cílem bylo zajistit kvalitní pitnou vodu pro více než 600 dětí, mladých lidí a učitelů, kteří v areálu této školy bydlí. V minulosti měla škola jen studnu s velmi nekvalitní vodou, která způsobovala studentům i učitelům zdravotní problémy. Jediný zdroj pitné vody pro školu byla studna vzdálená přibližně 20 minut chůze, ze které se voda musela do školní jídelny a obytných částí donášet v kanystrech. Navíc v období sucha byl tento zdroj pro potřeby celé školy nedostatečný.

Výstavba studny a cisternyV minulém roce jsme spolu s místními odborníky na vodu a s vedením školy začali s přípravami vrtu nové studny, která by škole zajistila dostatečný zdroj zdravotně nezávadné vody. Vedle studny, hluboké 67 metrů, stojí i dvě betonové nádrže, do kterých se voda čerpá na povrch. Každá z nich má objem 25 000 litrů. Voda je poté pomocí potrubí rozvedena do všech budov školy. Nová studna byla slavnostně otevřena v březnu letošního roku při monitorovací cestě týmu BanglaKids.