Pro všechny, kteří by chtěli nějakým způsobem pomoci.

Na webu www.adra.cz/povodne-2013 je zřízena veřejně přístupná sekce s veškerými důležitými informacemi, které jsou průběžně aktualizované. Najdete zde čísla ADRA infolinek, způsoby, jak oběti povodní podpořit a co ADRA vybírá za materiální pomoc.

ADRA již průběžně přijímá přihlášky dobrovolníků, kteří jsou ochotni pomáhat při odstraňování škod letošních záplav. (Aktuálně na Litoměřicku.)

Registrační formulář a další potřebné informace najdete zde: https://www.adra.cz/adradobrovolnik/

Děkujeme