Země, která byla v roce 2010 zasažena ničivým zemětřesením, znovu čelí humanitární krizi. Hurikán Matthew, který ostrov zpustošil minulý týden, ovlivnil životy více než 2 milionů lidí, z toho téměř 1, 5 milionů nyní nutně potřebuje pomoc.

20 % obyvatel je odkázáno na pomoc zvenčí

Rozsah škod je v tuto chvíli jen těžké odhadnout a konečná čísla budou známa až za několik týdnů. Již nyní je ale jasné, že v ohrožení je téměř 20 % obyvatel Haiti. V zemi se navíc objevují první případy cholery.  Kvůli obavám před jejím šířením začaly úřady mrtvé pohřbívat do masových hrobů a mezi přeživší v provizorních stanech se co nejrychleji snaží dopravit vodu, jídlo a léky. Kvůli rozsáhlým sesuvům půdy a záplavám je však řada komunikací tak poničená, že se do některých míst není možné dostat.

ADRA Haiti pomáhá 400 rodinám 

ADRA Haiti působí v jedné z nejvíce postižených oblastí v Petit Goave.  Ve spolupráci s místními úřady pomáhá 400 rodinám, kterým distribuuje balíčky se základními potravinami, tabletami na čištění vody a hygienické pomůcky. Současné probíhá šetření, na jehož základě bude určeno, kam se její pomoc bude v následujících týdnech orientovat.

ADRA ČR otevřela veřejnou sbírku č. účtu 66888866/0300, v. s. 378

ADRA ČR vyhlásila na pomoc obětem veřejnou sbírku, na kterou je stále možné přispívat. Její číslo je 66888866/0300, v. s. 378. Vybrané prostředky budou použity na zajištění základních potřeb postiženým rodinám.

ADRA ČR  působila na Haiti už po zemětřesení v roce 2010, kdy se zaměřila na pomoc obyvatelům uprchlického tábora v Carrefouru a v okolí města Léogane. Zde distribuovala zejména potraviny, stany, balíčky pro domácnost, atd. Přímo v táborech instalovala latríny, prádelny, zařízení na mytí rukou a osobní umývárny, vybudovala dvě mobilní kliniky pro zdravotnickou péči a podílela se i na řízení táborů. Kromě toho poskytla několika tisícům rodin provizorní přístřešky, které postavila ve spolupráci s místními řemeslníky. V následujících letech pak podporovala zemědělce v oblasti Petit Goave, které seznamovala s novými novými zemědělskými technikami tak, aby byli schopni vypěstovat plodiny pro svou vlastní spotřebu a nebyli závislí na pomoci zvenčí.

Jak lze pomoci?

  • zasláním libovolného příspěvku na konto 66888866/0300, variabilní symbol 378
  • odesláním DMS ve tvaru DMS ADRA na tel č. 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 28,50 Kč
  • darováním online zde:

 Děkujeme, že se zapojíte do pomoci s námi.