Stovky syrských rodin opouští obklíčené východní Aleppo (Halláb). Tím jejich útrapy ale zdaleka nekončí. Mezinárodní humanitární organizace Červený půlměsíc, která má přímo v místě své pozorovatele, uvádí, že bez přístřeší je 40.000 lidí. Vzhledem k venkovním teplotám, které v noci klesají pod bod mrazu, je tato situace kritická.

Organizace spojených národů odhaduje, že na celém území Sýrie jsou více než čtyři miliony lidí, kteří mají velmi omezený nebo žádný přístup k potravě a lékům. Situace v Aleppu je asi nejdramatičtější. Ve městě a jeho bezprostředním okolí je celkem 850.000 lidí, kteří nemají přístup k pitné vodě. Přes všechny problémy, které evakuaci dosud obklíčené oblasti provází, by měla být dokončena během několika dní. Tím počet lidí bez domova ještě stoupne. Proto se ADRA snaží do této oblasti rychle dostat co největší podporu. Prioritou je vzhledem k sílící zimě zajištění přístřeší, následně dodávky vody, potravin a léků.

 

Souběžně pokračuje česká ADRA s humanitárními projekty pro vnitřní uprchlíky na jihovýchodě země a v sousedním Libanonu, kde je situace o něco lepší, ale i zde je pořád naší pomoci zapotřebí.

 

Přispět na humanitární pomoc můžete i Vy:

Projekt můžete podpořit zasláním libovolné částky na číslo účtu veřejné sbírky 66888866/0300, variabilní symbol 384.