Konflikty na Ukrajině se stále stupňují, a to navzdory vyhlášenému příměří. Od 23. ledna je v zemi téměř milion vnitřně vysídlených osob, dalších 600 000 lidí hledá útočiště v zahraničí. Válka už vzala život více jak pěti tisícům lidem, jedenáct tisíc lidí bylo zraněno. ADRA Ukrajina je v současné době hlavním koordinátorem deseti projektů, které mají za cíl zlepšit životní úroveň lidí strádajících v důsledku války. Tyto projekty spolufinancují zahraniční partneři. Jedním z nich je také ADRA ČR. 

Nejakutnějším a stále rostoucím problémem je nedostatek potravin. „Přibývá občanů, kteří nemají peníze na pokrytí základních životních potřeb. Podniky propouštějí zaměstnance nebo jim zadržují výplaty. Nejsou peníze na vyplácení důchodů. V důsledku konfliktu se na Ukrajině vše zdražilo, potraviny až dvojnásobně. Míra inflace je veliká. Krize se stále prohlubuje a životní úroveň lidí klesá,“ líčí situaci Karel Folwarczný z Adry, který organizuje v Moravskoslezském kraji sbírku potravin pro Ukrajinu.

Distribuci potravin zajišťuje ADRA v Mukačevu, kde dlouhodobě pomáhá dětem ze sociálně slabých rodin. Potraviny se také rozvážejí v Kyjevě a 15 dalších regionech. Problémem zůstává tzv. ATO zóna, která odděluje válečné oblasti na východě od zbytku Ukrajiny. Kamiony s humanitární pomocí musejí žádat o povolení tuto hranici překročit, což znamená velké prodlevy v distribuci. Kromě potravin se na Ukrajině rozvážejí hygienické potřeby a teplé oblečení.  

Bydlení v provizoriu je běžné

Kromě humanitární pomoci putují z Česka na Ukrajinu také prostředky, které pomohou vnitřně vysídleným lidem žijícím v tzv. kolektivních centrech vyřešit ubytování. ADRA ČR celkově rozděluje 2,5 milionu korun mezi obyvatele 7 center v okolí Kyjeva. „Jsou určeny na zaplacení elektřiny nebo vytápění, případně na zakoupení dalšího materiálního vybavení nebo na drobné opravy v jejich dočasných bydlištích. V centrech, kam česká pomoc směřuje, žije 300 dětí. ADRA se pokusila snížit jejich psychickou zátěž například tím, že pro ně pořádá v období prázdnin a víkendů volnočasové aktivity,“ vysvětluje vedoucí zahraničního oddělení ADRA Radomír Špinka.

Opravy domů

Ve spolupráci se zahraničními partnery ADRA financuje drobné rychlé opravy domů v okolí Donbasu, kde opravila již 50 domů. Další tři týmy dobrovolníků se chystají opravovat domy na východě Ukrajiny, především se jedná o izolační práce.

Za přispění americké organizace USAID distribuovala ADRA hotovost pro 1466 rodin uprchlíků. Prostředky dostalo také 27 hostitelských rodin. Pomoc bude pokračovat a v nejbližší době má být rozdělen další milion dolarů nejpotřebnějším lidem.

Kromě hmotné a finanční pomoci je důležité nabídnout traumatizovaným oporu a odbornou pomoc. ADRA spolu s kanadskou vládou zajišťuje psychosociální pomoc lidem v Kyjevě, Dněpropetrovsku, Luhansku, Doněcku, Charkově, Vinnycké oblasti a Poltavě.