V posledních týdnech jsme si všichni vyzkoušeli, jaké to je nesmět opustit své domovy. Co když se ale naopak domů nemůžete vrátit? Taková je realita statisíců syrských uprchlíků, kteří své domovy museli opustit v důsledku vleklého válečného konfliktu a ani po mnoha měsících a dokonce letech se nemohou vrátit zpět.

Velká část z nich našla útočiště v sousedním Libanonu, který se však s obrovským počtem nově příchozích vyrovnává jen obtížně. Do země, která má sama pouze 4,5 milionu obyvatel, od začátku války uprchlo 1,5 milionu Syřanů! Výsledkem je kritický nedostatek pitné vody, sanitace i infrastruktury pro místní i příchozí obyvatele. Kromě stanových táborů přebývají zejména rodiny s dětmi, které tvoří až polovinu syrských uprchlíků, také v tzv. „kolektivních centrech“. Zde však často žijí bez elektřiny, vody a topení a ve velmi špatných hygienických podmínkách. V místech, kde se centra nacházejí, často nefunguje dobře sběr odpadu, který se pak hromadí v okolí těchto „ubytoven“.

Na tyto dva problémy se zaměřují aktuální projekty naší české pobočky ADRA, která působí v daném regionu již čtvrtým rokem, konkrétně v údolí Biká, kde je největší koncentrace uprchlických táborů. První projekt má za cíl právě zlepšení přístupu k nezávadné vodě jak na pití, tak domácí spotřebu. Stavíme proto vodní nádrž a studnu, které budou napojeny na vodovodní sítě a umožní přístup k pitné vodě až 900 libanonským a 420 syrským domácnostem.

Ve druhém projektu se soustředíme na obnovení kolektivních center – od zavedení elektřiny přes opravy dveří, oken a další nutné opravy až po zajištění přístupu k vodě. Zajistíme tak nezávadné životní podmínky pro 300 domácností. Dále budeme distribuovat kontejnery na odpadky a popelnice až pro 11 000 jednotlivců v rámci hostitelských i zranitelných komunit a současně uspořádáme i osvětové aktivity na téma zacházení s odpadem a hygiena.

Přispějte prosím i vy na naše projekty v Libanonu, pomůžete tak zajistit základní životní potřeby lidem v nouzi, na které se nyní v důsledku celosvětové pandemie ještě více zapomíná.

Projekty „Přístup k vodě pro libanonské komunity se syrskými uprchlíky II“ a „Stabilizace zranitelných uprchlických a hostitelských komunit (Libanon)“ jsou podpořeny z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

 

//