Než se manželům Vackovým narodil nyní 4,5letý Honzík, přišli o tři děti v 6. měsíci těhotenství, dvojčátka a potom chlapečka. Ač by se mohlo zdát, že se vše obrátilo v dobré, je tomu naopak. Stala se nehoda a jejich syn leží již druhý rok ve stavu vigilního kómatu, bojuje s poúrazovou epilepsií, má tracheostomii a sondu do bříška na podávání stravy. Vyžaduje tak nepřetržitou 24hodinovou péči, kterou mu oba rodiče s láskou doma poskytují. Denně s ním po zaškolení několik hodin rehabilitují, polohují ho, krmí, odsávají hlen z dýchacích cest a při této psychicky i fyzicky náročné péči se starají též o 1,5letou dcerku.

Stav Honzíka je velmi vážný, rodiče se nevzdávají a jako poslední naději na záchranu jeho života na doporučení lékaře vidí v experimentální terapii kmenovými buňkami na špičkovém izraelském pracovišti. To paní Vacková letos osobně navštívila, aby dohodla léčebný postup. Terapie je však finančně náročná, a proto rodiče Honzíka požádali své známé a přátele, aby jim pomohli získat prostředky k jejímu uskutečnění. Zvedla se nečekaně obrovská vlna solidarity a k dnešnímu dni jsme na konto veřejné sbírky Nadace ADRA 57333375/0300, v. s. 202, určené speciálně pro Honzíka, obdrželi již neuvěřitelných 1 385 000 korun. Velmi si stovek dárců, kteří vesměs přispěli drobnými částkami, vážíme.

„I přes naše slzy bojujeme s nepřízní osudu a děkujeme za obrovskou podporu, které se nám od lidí dostává a je pro nás velkou posilou. Chce se mi každou chvíli plakat nad krásnými vzkazy, které od lidí dostáváme,” vyjádřila paní Vacková.

Rodiče, jejichž sociální situace je tíživá, se na Nadaci ADRA s prosbou o pomoc a otevření sbírky obrátili již na konci roku 2013. Od té doby jsme díky našim dárcům průběžně Vackovým do letošního léta vyplatili pro Honzíka 218 000 Kč, a to především na speciální stravu do sondy, rehabilitaci a nákup zdravotně-rehabilitačních pomůcek.

Nyní se rodina Vackových nachází již ve stádiu příprav na cestu za nadějí a my na ně myslíme a držíme jim pěsti!