Víte o někom, kdo zachránil lidský život? Nominujte jej na Cenu Michala Velíška 2019, kterou již počtrnácté vyhlašují Nadace ADRA a Televize Nova.

Nominovat můžete dospělé i děti, kteří se nečekaně ocitli v kritické situaci, kdy šlo někomu o život či zdraví. Nezaváhali a podali pomocnou ruku. Tuto možnost máte do 3. října zde.

Podmínkou je, aby zachránci nebyli profesionálové – lékaři, zdravotníci, policisté, vojáci, záchranáři, hasiči, včetně dobrovolných, a aby se příběh stal v České republice v době od 13. září 2018 do 12. září 2019. Více informací naleznete zde a na tn.cz.

„Cena Michala Velíška je veřejným poděkováním lidem, kterým není lhostejný osud druhých,“ uvedl za výbor ceny Vítězslav Vurst. „Domníváme se, že touto cestou můžeme alespoň trochu přispět k tomu, aby se lidé zamysleli nad tím, jak by sami reagovali jako svědci násilného činu. Naším cílem je vyprovokovat v nich touhu pomáhat a zároveň jim říct, jak to udělat co nejlépe a s co nejmenším rizikem.“

Bez vás, kteří nám dáváte vědět o příbězích odvahy „obyčejných“ lidí, by tato cena nemohla existovat celých 14 let. Děkujeme vám.