Dárce se musí shodovat v mimořádně složitém systému transplantačních (tzv. HLA) znaků. Ty jsou dědičné, a proto se pro Nikolku nejprve hledal vhodný dárce mezi pokrevními příbuznými. Bohužel marně.

Jedinou nadějí jsou proto pro ni dobrovolníci, kteří se nechají zapsat do registru dárců kostní dřeně zde, kde jsou i veškeré další informace.

Transplantaci kostní dřeně absolvuje v České republice ročně několik set pacientů, z nichž 75% je od nepříbuzného dobrovolného dárce. Pro každého čtvrtého pacienta se však „jeho” dárce kostní dřeně nenajde. Proto je tak nutné počet dobrovolníků v registru neustále zvyšovat! Prosíme, kdo můžete, pomozte Nikolce.

Další formou pomoci rodině této těžce nemocné holčičky je zapojit se do naší veřejné sbírky na účtu č. 57333375/0300, VS 232, darovat lze i online zde.

Do konce února můžete rovněž poslat dárcovskou sms na tel. číslo 87 777 ve tvaru: DMS ADRAPOMOC. (Cena 1 DMS je 30,00 Kč a Nikolka prostřednistvím nadace obdrží 28,50 Kč. Službu zajišťuje Fórum dárců.)