Na počátku roku vyhlásila Nadace ADRA 10. kolo veřejného grantového řízení pro období července 2019 až června 2020. Na podporu nevládních neziskových organizací poskytujících registrovanou odlehčovací péči a na dobrovolnictví v této oblasti vyčlenila správní rada celkem 570 000 Kč.

Na základě výzvy, která byla uveřejněna na webových stránkách Nadace ADRA, Fórum dárců, CASD a Neziskovky se přihlásilo 26 organizací, které podaly 28 projektů v celkové výši 2 153 220 Kč. Grantová komise, která zasedala 2. května, doporučila správní radě, aby byly podpořeny projekty těchto organizací: Hospicová péče sv. Kleofáše, o. p. s., Třeboň; Arpida – centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním pojištěním, z. ú., České Budějovice; Dětský klíč, o. p. s., Šumperk; Domov – plzeňská hospicová péče, z. ú., Vejprnice; Charita Valašské Meziříčí – Pečovatelská služba Kelč; Klubíčko, z. ú., Beroun; Hospic sv. Štěpána, z. s., Litoměřice a Hospic sv. Zdislavy, o. p. s., Liberec. Tento návrh projednala a schválila správní rada Nadace ADRA na svém jednání 14. května 2019. Více informací zde.