Nadace ADRA vyhlásila grantové řízení na podporu hospicové a paliativní péče o děti a dospělé, kterou poskytují v České republice nevládní neziskové organizace.

Správní rada nadace rozhodla, že částka 654 190,- Kč bude rozdělena do dvou oblastí: na podporu dobrovolnictví v oblasti všech forem hospicové péče a na domácí hospicovou péči, poskytovanou zdravotními pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

Žádosti lze podat do 5. dubna 2017 poštou na adresu: Nadace ADRA, Markova č. 600/6, 158 00 Praha 5 a současně elektronicky na nadace@adra.cz.

Podrobnosti grantového řízení jsou uvedeny v samostatné podsložce.