Vyhlašujeme 10. kolo grantového řízení pro období 2019/20.

Nevládní neziskové organizace uvedené v Registru MPSV poskytovatelů sociálních služeb – odlehčovací péče mohou podat žádosti o nadační příspěvek v těchto oblastech:

  • Odlehčovací péče poskytovaná pracovníky v sociálních službách, příp. zdravotními pracovníky.
  • Dobrovolnictví v oblasti odlehčovací péče

Celkově bude rozdělena částka 550.000 Kč (maximální výše grantu je 80.000 Kč).

Uzávěrka pro podání žádostí je 10. dubna 2019. Veškeré informace, metodiku, formuláře atd. naleznete zde. Případné dotazy pište na: nadace@adra.cz