V roce 2013 se do grantového řízení Nadace ADRA přihlásilo občanské sdružení Letní dům s projektem „Dobrovolně v Letním domě“. Grantová komise v rámci podpory dobrovolnictví tento projekt doporučila, a tak sdružení obdrželo grant 30 000 Kč.

Letní dům pomáhá od r. 1997 dětem a mladým lidem vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu. Je držitelem pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a má registrovanou službu sociální rehabilitace. Třebaže v této neziskové organizaci pracují profesionálové, tak dobrovolníci zaujímají trvale důležité místo především při navazování přirozených kontaktů s dětmi. Přípravě dobrovolníků vedení organizace věnuje proto velikou pozornost.

Doposud se do jeho projektu zapojilo 13 nových dobrovolníků, kteří se po teoretické přípravě účastní zkušebního sociálně-terapeutického pobytu či zkušebního doučování dítěte z ohrožené rodiny.

Děti zapojené do činnosti Letního domuFinančně podpořen byl i pětidenní sociálně-terapeutický pobyt v Krkonoších, na němž byli společně s týmem profesionálů  tři dobrovolníci. Jeden z nich byl na svém prvním pobytu, jehož smyslem je, aby se „nováček“ snadněji orientoval a porovnal si nabyté zkušenosti a znalosti ze vzdělávací báze s realitou, „osahal“ si roli dobrovolníka v týmu a navázal vztah k dětem; k sobě má navíc průvodce – koordinátora dobrovolníků.

Dobrovolníci byli na tomto pobytu nedílnou součástí týmu, a to jak během přípravy pobytu, tak během jeho trvání. S dětmi trávili společný čas a všemožně se zapojovali do odborných i volnočasových aktivit. To, že tato akce splnila jak svůj základní cíl – osvojit si práci s dětmi z dětských domovů – tak praktickou příležitost pro přípravu dobrovolníků na samostatnou práci s dětmi, dokládají přímo jejich slova:

Monika:  „Tato vzdělávací akce pomohla i mně samotné si uvědomit, co je důležité a užitečné.“

Karolína: „Moc se mi líbila artefiletická hodina a přátelská atmosféra, děkuji.“

Markéta: „Velký význam pro mě mělo video (dokument profesora Matějčka – Děti bez lásky), které nám bylo promítnuto hned zkraje setkávání. Vše bylo dostatečně vysvětleno, měli jsme i prostor pro vlastní vyjádření.“