Ve středu 9. října výbor Ceny Michala Velíška posoudil víc jak sto zaslaných nominací a vybral z nich tři do finále. Ty musí co nejvíce odrážet podstatu činu Michala Velíška.

Mezi letošními nominacemi bylo 13 příběhů, kdy se zachránci – neprofesionálové – postavili fyzickému násilí, v 19 případech poskytli první pomoc, 12 krát zachránili lidi z ohně či vody, 8 krát pomohli člověku při dopravních haváriích (auto, vlak…), v 16 případech byly zachránci děti do 15 let, 18 nominací nesplnilo statut atd. Zachránci byli ze všech tří generací, zachraňovali v malých obcích, městech i v Praze, pomáhali v noci na opuštěném místě i uprostřed dne na rušné ulici a bohužel velmi často za nečinnosti přihlížejících. Nejmladšího a nejstaršího zachránce oddělovalo neuvěřitelných 78 let.

Při výběru finálových nominací jde o to, aby daný čin odpovídal statutu ceny a zakládal se na pravdě. Výbor, viz foto, proto spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému, které se vyjadřují k vylíčeným událostem. Naopak není rozhodující, kolik lidí poslalo nominaci na jeden a týž čin. Výbor též posuzuje pouze čin jako takový, nikoli celkový charakter (život) zachránců.

Co spojuje letošní finálové příběhy? Staly se v Praze a zachránci čelili brutálnímu násilí. Více se o nich dozvíte v neděli 27. října 2019 v pořadu TV Nova Střepiny.

Jsme rádi, že jste nás upozornili na příběhy odvahy, rozhodnosti a statečnosti hrdinů mezi námi. Bez vás by toto morální ocenění nemohlo existovat již 14 let. Děkujeme vám.