„Kvůli nedostatku vody je život v naší vesnici velmi těžký. Abych jí přinesla rodině alespoň trochu, trávím denně sedm hodin cestou do hor, velmi daleko od naší vesnice. Obvykle vyrážíme ještě se dvěma dalšími lidmi a s svou dcerou, o kterou bych se jinak nemohla starat. V horách pak naplníme dvacetilitrový barel a vracíme se zpět“, vypráví Ishino Ahmed Digale, třiadvacetiletá matka dvou dětí žijící ve venkovské oblasti Bare woreda v regionu Somali v Etiopii.

Region Somali dlouhodobě trpí velkým suchem. Především lidé na venkově jsou často odkázáni na pití špinavé vody z řek, nebo na používání povrchové a dešťové vody, kterou sbírají z kaluží.  V obdobích nedostatečných srážek zbývá jen málo míst, kde je možné sehnat vodu. Ženy tak musí za vodou putovat denně několik kilometrů.  Nošením vody trávila denně mnoho času i Basra Yasin, která spolu se svým mužem a šesti dětmi žije v regionu Somali v Etiopii v oblasti Guled-Dere Kebele. „Sucho trvá dlouho, nemáme vodu na pití. Denně jsem trávila pět hodin na cestě tam a zpět do 8 km vzdáleného města Bare, kde jsem nabrala čtyřicet litrů pitné vody. Domů jsem se vracela naprosto vyčerpaná, přitom donesená voda naší rodině nestačila,“ vypráví Basra Yasin.

ADRA přinesla do naší vesnice vodu. Můžu se víc starat o děti i o dobytek

V regiony Somali je vody nedostatekADRA Etiopie dlouhodobě pomáhá obyvatelům z regionu Somali přístup k pitné vodě zlepšovat. V oblasti buduje studny a vodní nádrže vodní infrastrukturu a v nejkritičtějších obdobích pravidelně dodává vodu komunitám, které kvůli suchu trpí nejvíce. V roce 2012 také ADRA Etiopie 10 místních komunit zásobila krmivem pro dobytek, potravinami a mlékem pro děti a opravila a vyčistila desítky poničených a nefunkčních studní. Místním lidem ukázala, jak zlepšit hygienické návyky a jak se správně starat o zdroje pitné vody. „ADRA přinesla do naší vesnice vodu, takže moje rodina má teď dostatek vody na každý den. Můžu se víc starat o děti, protože na mě mám víc času, a taky můžu zase dobře pečovat o dobytek,“ říká Basra Yasin.

ADRA Česká republika spolu s partnerskou organizací ADRA Etiopie pomůže v roce 2013 v regionu Somali v oblasti Barilee a Dhabab zajistit přístup k vodě 463 rodinám a jejich dobytku. Ve spolupráci s místními komunitami i úřady ADRA vybuduje chráněné vodní nádrže, díky kterým ženy nebudou muset putovat pro vodu i několik kilometrů denně. V rámci osvětových školení budou rodiny seznámeny se zásadami správné hygieny i s tím, jak o vodní zdroje a kvalitu vody správně pečovat.