18. února uplynuly dva roky od událostí na kyjevském Majdanu. Dva dny od doby, kdy se Ukrajina rozhodla vzepřít rozhodnutí prezidenta Janukovyče nepodepsat asociační dohodu s Evropskou unií. Dva roky od chvíle, která nastartovala události, které v té době očekával jen málokdo. V reakci na odstup prezidenta, jeho následný útěk ze země a odklon od proruské politiky přišlo referendum o nezávislosti Krymu na Ukrajině a jeho následné přičlenění k Ruské federaci. Na východě Ukrajiny vypukly proruské nepokoje, které vyústily v krvavý konflikt mezi separatistickými skupinami v Doněcké a Luhanské oblasti a ukrajinskou armádou. Ani dnes, po dvou letech od Majdanu, válka nekončí. 

Násilí na východě země vyvolalo na Ukrajině humanitární krizi nebývalých rozměrů. OSN už tuto krizi přesunula z kategorie „emergency“ do kategorie „vleklá krize“. Učinila tak nejen kvůli jejímu časovému rozsahu a dopadu na obyvatelstvo, ale také proto, že konec krize a utrpení civilistů je stále v nedohlednu. Podle oficiálních statistik OSN potřebují humanitární pomoc více než tři miliony lidí na obou stranách konfliktu. Snahou humanitárních organizací je dostat pomoc všude tam, kde je potřeba, bez ohledu na politické aspekty konfliktu, v souladu se zásadami nestrannosti a neutrálnosti poskytování humanitární pomoci.

Tváře uprchlíkůŘada vesnic a měst v Luhanské a Doněcké oblasti trpí dlouhodobě nedostatkem pitné vody, elektřiny, plynu, potravin nebo léků. Zásobování je výrazně omezeno, bombardování poškodilo vodovodní potrubí a infrastrukturu. Bezpečnostní situace zůstává napjatá. Přístup do oblastí pod kontrolou separatistických složek je komplikovaný i pro konvoje humanitárních organizací, které se sem snaží dopravit dodávky pitné vody, potravinové a hygienické balíčky, léky a přikrývky. Platí tedy, že mezi základní priority stále patří zajistit pro nejohroženější skupiny obyvatelstva základní potraviny, vodu, léky či přístřeší. Jen v takzvané kontaktní linii na rozhraní oblastí kontrolovaných ukrajinskou vládou a separatisty trpí nedostatkem pitné vody více než milion lidí.

Miliony lidí bez domova

Konflikt vyhnal z domovů 2,5 milionů lidí. 1,5 milionu z nich našlo útočiště na jiných místech Ukrajiny jako vnitřní uprchlíci. S koncem války v nedohlednu se bude Ukrajina muset potýkat čím dál více také s otázkou integrace těchto lidí do místních komunit. Situaci vnitřních uprchlíků na Ukrajině pomáhala ADRA zlepšovat během celého minulého roku. Díky finanční podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR a našich dárců jsme mohli zajistit lepší životní podmínky obyvatelům 32 kolektivních center pro vnitřní uprchlíky po celém území Ukrajiny. Těm nejpotřebnějším jsme zajistili léky, topení na zimu, přikrývky a základní materiální vybavení center. Více než 1 300 dětí se mohlo alespoň na chvíli radovat a zapomenout na zážitky spojené s válkou díky volnočasovým aktivitám a letním táborům.

Společně s Vámi jsme po celý minulý rok mysleli na to,Tváře uprchlíků jak lidem na Ukrajině ulehčit jejich těžkou životní situaci a pomoci jim překonat traumata války. Ačkoliv již letos na Ukrajině přímo nepůsobíme, místní pobočka sítě ADRA, ADRA Ukrajina, pomáhá lidem v nouzi dál. Zajišťuje přístup k pitné vodě, základním potravinám a hygienickým balíčkům a podílí se na rekonstrukci domů poškozených bombardováním. Významnou část aktivit tvoří psychosociální pomoc obětem válečného konfliktu.

 Přečtěte si příběhy těch, kterým jsme společně pomohli, v našem fotoalbu Tváře uprchlíků.

 

Děkujeme, že jsme díky vaší podpoře mohli během celého roku 2015 na Ukrajině pomáhat i my!


 

Česká republika pomáhá