Naše nadace pořádala 6. listopadu v Primátorské rezidenci na Praze 1 seminář k Ceně Michala Velíška na téma „Odvaha být jiný“. Současně probíhal na stejné téma workshop nominovaných dětí na tuto Cenu pod vedením hasičů z Kladna.

Semináře k Ceně organizujeme každoročně od roku 2006. Při nich se pozvaní hosté – přední odborníci – z nejrůznějších úhlů vyjadřují k odvaze, statečnosti, hrdinství a k dalším etickým hodnotám a postojům lidí, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí. Tyto semináře jsou určeny odborné i laické veřejnosti. Od roku 2014 mají i dětskou sekci, které se účastní nominované děti. Čtyři ročníky pod vedením lektorů (pedagogů a psychologů) debatovaly o tom, co prožily, a jak se v krizové situaci zachovaly. Odpovídající formou rozebíraly též stejné téma jako dospělí účastníci v hlavním sále. Poslední dva roky tyto dětské workshopy vede skupina hasičů. 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (HZS) ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie ČR a se Zdravotnickou záchrannou službou tohoto kraje realizuje již několik let projekt „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“, který je určen pro základní školy. Z iniciativy kpt. PhDr. Evy Biedermannové, krajské psycholožky HZS, která se od roku 2016 po odborné stránce podílí s Vítězslavem Vurstem, BTh., někdejším předsedou správní rady Nadace ADRA (nyní nemocničním kaplanem) na organizaci seminářů k Ceně Michala Velíška, vznikl nápad propojit oba projekty. Tak došlo ve vedení dětské sekce semináře ke změně. Jsme tomu rádi, protože pro děti je velkým zážitkem hovořit přímo s hasiči a blíže poznat jejich práci.

Pod vedením hasičů si děti ve dvou posledních ročnících Ceny osvojovaly hravou formou, jak se správně zachovat v mimořádných situacích. Na závěr se přemístily do hlavního sálu, kde se s dospělými účastníky podělily o svoje názory na hrdinství a hovořily též o tom, co prožily. 

Děkujeme vedení HZS za pochopení a podporu a kladenským příslušníkům za jejich čas, porozumění pro dětské hrdiny a osobní nasazení v tomto projektu. Tuto spolupráci chápeme jako další možnost přirozeně ovlivňovat nejmladší generaci, aby se naučila aktivně a bezpečně pomáhat lidem v nouzi. Umožňuje nám rovněž společně přispívat k obnově významu a úcty k tradičním morálním hodnotám ve společnosti, a tak naplňovat naše poslání.