Je pro nás velikou radostí, že v prvním únorovém týdnu začala do Domova pro seniory v Klatovech docházet první zdejší dobrovolnice. Těšíme se, že dobrovolníků bude časem přibývat. Klatovský DS je pro naše dobrovolnické centrum třetím místem, kam dobrovolníci docházejí.