Propojování lidí, kteří pomoc potřebují, s těmi, kdo jsou ochotni pomáhat, to je základním posláním našich dobrovolnických center. Od založení prvního z nich uběhlo již šestnáct let, jejich počet se od té doby rozrostl na patnáct. A tak může stále více lidí, kteří se ocitli ve složité životní situaci, získat lidskou podporu našich dobrovolníků a dobrovolnic.

Kde a jak pomáhali v loňském roce?

Naši dobrovolníci pomáhají seniorům, zdravotně postiženým osobám, osamělým a nemocným nebo sociálně znevýhodněným dětem. Docházejí za nimi do nemocnic, domovů pro seniory, dětských domovů, ústavů sociální péče, hospiců a dělají jim společnost. Celkem se v uplynulém roce takto dobrovolnicky zapojilo 2756 lidí.

Společně chodili na procházky, jezdili na výlety, hráli společenské hry, četli si, malovali a povídali si. V roce 2019 proběhlo 41 428 takovýchto návštěv a naši dobrovolníci na nich strávili 80 632 hodin svého času.

Činnost dobrovolníků a dobrovolnic je koordinována dobrovolnickými centry, kterých v České republice působí celkem patnáct. Nejmladší z nich bylo otevřeno vloni v Břeclavi. Centra komunikují jak s dobrovolníky, tak s tzv. přijímajícími organizacemi, tedy těmi, ve kterých návštěvy probíhají. V loňském roce jich bylo po celé republice 202. Kromě pravidelných návštěv dobrovolnická centra také pořádají celou řadu dalších akcí a aktivit, za všechny jmenujme Dobrodny v Brně či putovní výstavu PROPOJENI.

Všem našim dobrovolníkům a dobrovolnicím za jejich ochotu a obětavost z celého srdce děkujeme!