Dobrovolnické centrum Adra Prostějov v Domově důchodců Prostějov

Podle současných trendů a konceptů není možné uspokojovat u seniorů v Domovech důchodců pouze tělesné potřeby a zachovávat jen fyzickou kondici, je třeba pokrýt celou škálu lidských potřeb, a to současně a napříč jednotlivými doménami. Do péče v tomto pojetí tak zřetelně vstupuje činnost dobrovolnických zařízení a role dobrovolníka.

Spolupráce s dobrovolnickým centrem Adra  Prostějov má v našem zařízení dlouhou tradici. V současné době navštěvuje náš Domov důchodců Prostějov na Nerudově ulici 25 dobrovolníků a každý z nich zde má své nezastupitelné místo. Prioritou je, aby každý vztah dobrovolníka a uživatele služeb byl vztahem vyváženým, kde vzájemné sympatie jsou základem kvalitně a příjemně stráveného času.

Na tomto místě je třeba připomenou, že nedostatek času je fenoménem, se kterým se jistě potýká každé zařízení poskytující sociální služby.  Nalezení prostoru pro naslouchání starému člověku může zásadním způsobem umenšit pocit osamělosti, proto je hodnota času při práci se seniory tak vysoká.

Hlavně s tímto záměrem docházejí dobrovolníci z Adry do našeho Domova důchodců a tráví čas s klienty především obyčejným lidským povídáním. Uživatel ví, že je zde někdo jen pro něj, nikam nespěchá a nemusí odbíhat k pracovním povinnostem. Společně vzpomínají, čtou z novin, časopisů a knih, hrají společenské hry. V teplých měsících chodí na procházky do rozlehlé zahrady Domova důchodců, právě teď je vzduch provoněný jarem přesně to, co po dlouhé zimě chybí. Není výjimkou, že společně vyrazí do centra Prostějova nasát atmosféru města a obhlédnout změny.

Být příjemným společníkem nejsou ale jediné ambice, které spolu s dobrovolnickým centrem Adra máme. Velký úspěch měla po celý rok organizovaná křížovkářská klání – Měsíční křížovka. V průběhu měsíce snášeli klienti své vyluštěné křížovky do slosovacího zařízení a těšili se na poslední čtvrtek v měsíci. Ten den tři vylosovaní výherci získali ceny, sice drobné, ale pro seniory cenné. Bylo zřetelně vidět, jak i maličkost dokáže potěšit.

Na návštěvy do Domova důchodců chodí také dobrovolnice Jana. Prostřednictvím jejího labradora Kenyho jsme si mohli vyzkoušet canisterapii. Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Vidíme na vlastní oči, jak pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všem, kteří se s ním potkávají. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb.

Při práci v domovech pro seniory je nesmírně důležitá provázanost jednotlivých složek péče, dobrovolnictví k nim bezesporu patří. Starší člověk se již kontaktuje s menším počtem lidí, nové vztahy příliš nevyhledává, a tak soustředí svou pozornost hlavně na ty vztahy, které jsou pro něj důležité a prověřené, čehož jsou některá přátelství mezi dobrovolníky a seniory důkazem. Ztráta každého takového spříznění tedy logicky vyznívá jako hluboce citelná. Pokud se tedy při péči o seniory chceme zabývat otázkou „co přinášíme a co ještě přinášet můžeme“ nesmíme dovolit, aby se dobrovolnictví z Domova důchodců Prostějov někdy vytratilo.


autorka textu:

Lucie Švábová

DD Prostějov, p.o., Nerudova 70, 796 01

582 402 136

l.svabova@domovpv.cz