ADRA pokračuje s odklízením škod způsobených povodněmi na Kolínsku, Kutnohorsku a Litoměřicku, kde postupně opadává voda. Více než 40 obcím v postižených oblastech středních a jižních Čech ADRA rozdělila materiální prostředky za více než 1 milion Kč. Na pomoc lidem zasaženým povodněmi ADRA vybrala již 8.338.000 Kč. Peníze budou použity především na opravu poničených obydlí, sanaci omítek a obnovu pitné vody ve studních.

Finanční pomoc můžete posílat na účet veřejné sbírky 34983498/0300, variabilní symbol 391, zasláním DMS ADRA na číslo 87 777.

Podle koordinátorů Adry, kteří dále pracují v terénu v okolí Litoměřic, Nymburku, Kolína, Sedlčan a Děčína, většina obcí postižených povodněmi již další materiální pomoc nepotřebuje. „Rozvezli jsme tisíce balení čisticích a dezinfekčních prostředků, desítky palet balených vod, nářadí k odklízení, holínky, repelenty, trvanlivé potraviny a další. Lidé nyní potřebují především repelenty a sítě proti hmyzu do oken, ostatních věcí mají dostatek. Velkoobchody, které mají zájem sítě do oken darovat, se na nás mohou obrátit,“ říká koordinátor materiální pomoci organizace ADRA Aleš Kocián. Kromě materiální pomoci ADRA postiženým obcím zapůjčila 300 vysoušečů, 25 vysokotlakových čističů, 15 elektrických kladiv a další techniku. „Zároveň nabízíme odborné poradenství, jak vysoušeče správně využívat,“ doplňuje Aleš Kocián.

ADRA dobrovolníci pomáhají ve vesnicích odklízet škody a nabízí i psychosociální pomoc

ADRA v těchto dnech koordinuje dobrovolníky, kteří pomáhají odklízet škody v obcích Křešice, Třeboutice, Nučnice, Lounky a Okna. Organizace zároveň zprostředkovává pomoc firemních dobrovolníků a dobrovolnických skupin v oblastech, kde ADRA přímo nepůsobí. Obyvatelé obcí dobrovolníky organizace ADRA přijímají vstřícně. „V Křešicích všichni postupně pomáhají na místech, kde to opadávající voda dovolí – obyvatelé vesnice i jejich příbuzní, hasiči, dobrovolníci Adry. Místní drží při sobě a navzájem si vypomáhají, jak jen to jde,“ popisuje své zkušenosti Pavlína Kauferová, koordinátorka dobrovolníků organizace ADRA v obci Křešice.

Psychosociální pomoc zasaženým ADRA nabízí v oblasti Nové Paky, Mělnicka a Litoměřicka, Nymburska a Kolína. „Psychickou podporu potřebují nejen lidé, kterým voda zaplavila dům, ale i ti, kteří pomáhají v terénu – hasiči, koordinátoři pomoci nebo zastupitelé obcí,“ vysvětluje Josef Koláček, hlavní koordinátor pomoci při mimořádných událostí ADRA.

Finanční prostředky z veřejné sbírky Adry pomohou lidem opravit poškozené domy a obnovit znečištěné studně

ADRA pokračuje ve veřejné sbírce na pomoc obětem povodní. Od jednotlivých dárců i firem zatím ADRA nashromáždila 8.338.000 Kč. Kromě již poskytnuté materiální pomoci budou vybrané finanční prostředky použity na obnovu bydlení, sanace omítek a obnovu zdrojů pitné vody v obcích, kde není veřejný vodovod. „V místech, kde nyní působí naši koordinátoři, budeme navštěvovat domácnosti a zjišťovat jejich potřeby. Rodinám pomůžeme opravit a rekonstruovat poškozené domy, přispějeme na sanace omítek, nákup nábytku či elektrických spotřebičů. V současné době vybíráme firmy, se kterými budeme na poradenství při sanacích v zasažených domácnostech spolupracovat“, říká Josef Koláček.

Obnově zdrojů pitné vody se bude ADRA věnovat dlouhodobě. „Nejprve musíme zjistit, kolik studní je znečištěno. Ve spolupráci s odbornými firmami poté začneme nabízet poradenství k čištění, v některých případech na vyčištění studen finančně přispějeme. Takový projekt může trvat i několik měsíců “, dodává Josef Koláček.

ADRA  se v České republice aktivně zapojuje do pomoci při mimořádných událostech od roku 1997, kdy zasáhly velkou část Moravy rozsáhlé povodně.  Naposledy ADRA pomáhala při povodních v roce 2010 na Přerovsku, jižní Moravě, Děčínsku a Liberecku, kde distribuovala materiální pomoc a koordinovala více než 1500 dobrovolníků.