Že chodit do školy není samozřejmostí, o tom ví své skoro každé syrské dítě. Dle statistik OSN nemůžou do školy chodit až čtyři miliony syrských dětí. Mnohé školy v Sýrii byly zničeny a spousta z těch, co stojí, slouží jako ubytovny pro uprchlíky. Jinde brání dětem ve školní docházce pokračující boje. Ve školách v okolních zemích pak většinou pro děti syrských uprchlíků není místo. To byl donedávna i případ Libanonu. V roce 2015 nechodilo do školy 350 tisíc dětí syrských, iráckých a palestinských uprchlíků žijících na libanonském území.

Mnoho organizací, mezi nimi i ADRA, proto začalo poskytovat vzdělání právě těmto dětem. ADRA Libanon zřídila vzdělávací centrum pro 120 dětí uprchlíků. ADRA ČR toto centrum podporuje již od roku 2015 mimo jiné prodejem benefičního CD „Do Sýrie nejen za pohádkou“. Výtěžek z prodeje je použit na zvýšení kapacit tohoto centra. Díky českým dětem, které se podílely na tvorbě CD, se tak dostane do školy více syrských dětí žijících v Libanonu.

V Libanonu však nepomáhají jen neziskové organizace. V letošním roce přinesla dobré zprávy i místní vláda, která za pomoci příspěvků od mezinárodních donorů zavedla na státních školách odpolední vyučování, zrušila školné a poplatky za učebnice a školní pomůcky a plánuje zahájit stavbu nových učeben. Do školy tak budou moci výhledově začít chodit opravdu všechny děti. 

Vybudováním nových učeben však nebudou mít syrské děti, které za své krátké životy zažily více, než si mnozí z nás dokážou představit, ještě vyhráno. Kvůli válce zameškaly některé z nich i několik let školní docházky, syrské osnovy se od těch libanonských výrazně liší (např. v Libanonu se řada předmětů vyučuje ve francouzštině a angličtině) a v neposlední řadě si malí syrští uprchlíci prošli traumatem, jehož následky jim často brání v plnohodnotném zapojení do výuky. I zde však existuje řešení a právě tomu se bude od nového školního roku věnovat ADRA ČR. Podporou aktivit zaměřených na pomoc s domácími úkoly, doučování a psychosociální pomoc, zvýšíme šanci těchto dětí na úspěch ve škole a v dokončení studia a tak snad i na lepší budoucnost.

Do června roku 2016 se z prodeje CD „Do Sýrie nejen za pohádkou“ podařilo získat téměř 300 tisíc Kč. Tyto prostředky použijeme právě na aktivity, které zajistí dětem uprchlíků péči a čas, které potřebují, aby se i jim dostalo toho, co my možná považujeme za samozřejmost – vzdělání.

Pomoci můžete i Vy:

  • darem na konto veřejné sbírky 66888866/0300, variabilní symbol 333
  • zakoupením CD „Do Sýrie nejen za pohádkou“ – online, v prodejnách Country Life nebo v e-shopu Country Life
  • nákupem přes eDonation
  • přes online platební bránu:

 

Děkujeme, že pomáháte s námi, ať už nákupem CD nebo jinak.