ADRA ČR působí v Moldavsku již od roku 2007. V loňském roce zde mimo jiné zahájila projekt tzv. inkluzivního vzdělávání, jehož cílem je zlepšit dětem se speciálními vzdělávacími potřebami přístup ke vzdělání. V rámci projektu vznikla modelová mateřská školka v městečku Orhei, již navštěvují zdravé děti i děti se znevýhodněním. Právě v souvislosti s tímto projektem zavítala do Prahy vzácná návštěva z Moldavska.

Do ČR přicestovala čtyřčlenná delegace, v níž nechyběla ředitelka uvedené mateřské školy Emilia Stirbu, psycholožka Victoria Secu z organizace Femeia si Copilul – Protectie si Sprijin (Woman and Child – Protection and Support), jež se podílí na implementaci projektu, dále ředitel ADRA Moldavsko Andrei Girleanu a zástupce moldavského ministerstva školství Valentin Crudu. Program delegace byl nabitý; hosty čekala jednání na ministerstvu školství či s představiteli České rozvojové agentury, která projekt inkluzivního vzdělávání v Moldavsku financuje. Během týdne také navštívili dvě speciální mateřské školky a prohlédli si Dětské integrační centrum na Praze 4 a Speciální pedagogické centrum na Praze 8.

Návštěva Moldavanů v PrazeCílem návštěvy bylo načerpat zkušenosti z oblasti vzdělávání dětí s postižením, se zvláštním zřetelem na děti předškolního věku. Moldavské mateřské školky totiž nemají dostatek vhodných didaktických materiálů, neexistují osnovy přizpůsobené potřebám dětí s postižením. Pokud již školka dítě neodmítne přijmout, není uzpůsobena tomu, aby se zde takové dítě, například vozíčkář, mohlo bez obtíží pohybovat. Dle informací Valentina Crudu se na školství v Moldavsku velmi podepsala vlna emigrace z 90. let, kvůli níž klesl počet dětí, a mnohé školy a školky byly zavřeny. Některé zdroje uvádějí, že v této vlně odešel až milion Moldavanů především z ekonomických důvodů. Nyní se již exodus zastavil, proto se také místní ministerstvo školství odhodlalo provést potřebné reformy vedoucí ke zkvalitnění vzdělávání i profesionalizaci samotných pedagogů. Reformy se budou dotýkat i oblasti vzdělávání dětí se znevýhodněním. V plánu je zřízení několika inkluzivních mateřských školek dle vzoru té z Orhei, a to za podpory Světové banky. Ministerstvo by také v každém regionu chtělo založit speciální pedagogické centrum, které by poskytovalo poradenské služby.

V rámci projektu inkluzivního vzdělávání v Moldavsku, jehož odborným garantem je občanské sdružení Step by Step, ADRA zajišťuje stavební úpravy budovy školky v Orhei – snížení prahů, výstavbu rampy a rekonstrukci hygienických zařízení pro vozíčkáře. Nakupovány jsou i speciální učební pomůcky a organizují se školení pro pedagogy i další personál, například fyzioterapeuty, ale také semináře pro rodiče dětí.

Logo České rozvojové agentury