V pátek 20. ledna odletěla do Keni do zdravotnického střediska v Itibu další skupina studentů medicíny, společně s nimi odcestoval také jeden lékař, specialista na tropické choroby. Stáže jsou organizovány ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK a pořádají se již od roku 2008.

Skupina složená z pěti studentů medicíny a jednoho studenta Vyšší odborné školy zdravotnické v Brně pobude ve zdravotnickém středisku, které provozuje humanitární organizace ADRA, celkem čtyři týdny. Během této stáže si vyzkoušejí širokou škálu činností – budou pomáhat na ambulanci, kde se setkají s chorobami, které jsou již v českých podmínkách považovány za raritní, v porodnici, ale i při realizaci osvětových programů zaměřených na problematiku HIV/AIDS, plánovaného rodičovství, očkování atd.

O projektu jsem se dozvěděla od spolužáků. Jeden můj známý tam byl v roce 2009, kdy nedaleko Itiba vybuchla cisterna s benzínem a místní nemocnice byla zavalena případy s těžkými popáleninami. Podle jeho vyprávění to tehdy bylo velmi akční a hodně se toho tehdy naučili,“ uvedla ještě před odletem Monika Paličková, jedna ze studentek. „Brzy již budu končit studium, tak jsem si takto na poslední chvíli chtěla vyzkoušet, jaké to je pracovat v Africe. Na medicínu jsem totiž kdysi nastupovala se snem, že budu pracovat na humanitárních misích. Nyní bych spíše chtěla pokračovat ve specializaci na infekční choroby; doufám, že v Itibu budu moci získat více praktických zkušeností.“Stáž mediků v Keni

Studenti nyní nově také mají možnost rozšířit své zkušenosti i o ošetřování pacientů vyžadujících intenzivní péči. Jedná se hlavně o děti nemocné malárií, těžce podvyživené děti v důsledku dehydratace nebo dospělé se závažnými infekčními chorobami. Vybavení střediska bylo také doplněno o dva přístroje na výrobu kyslíku (Oxygen koncentrátor) a o infuzní pumpu, která umožňuje přesné dávkování léků, které je důležité zejména u dětských pacientů.