Herci z divadelního souboru Dr.amAS, který působí při Národním ústavu pro autismus (NAUTIS), představí 7. listopadu 2019 v Studiu Řetízek svou inscenaci Sněhen delegaci odborníků na autismus z Moldavska. Událost se uskuteční v rámci projektu zaměřeného na autismus, který ADRA realizuje ve spolupráci s NAUTIS.

Inscenace Sněhen vznikla na námět Petra, člověka s autismem, jehož neobvyklou zálibou je kalendář, data narození a svátky. Když se s Petrem kdokoli seznámí, velmi aktivně zjišťuje datum jeho narození a pak mu prozradí, jaký den v týdnu to byl. Sněhen je třináctým měsícem v kalendáři. Je to měsíc mezi lednem a únorem, který je plný podivných mezinárodních dnů, které se přímo vážou na Petrův život a většinou odrážejí nesplněná přání a zákazy a svátek v něm mají ti, kteří v běžném kalendáři nejsou.

Soubor Dr.amAS byl založen v lednu 2015 při Národním ústavu pro autismus (NAUTIS) a od té doby se neustále vyvíjí a experimentuje. Díky principu autorského divadla a živého hudebního doprovodu jsou divákům zprostředkována témata, která se rodí v organickém tvůrčím procesu a vycházejí z příběhu členů souboru. Náměty se dotýkají problematiky poruch autistického spektra, jejich zobrazování z různých úhlů pohledu a přiblížení specifik dospělými herci s touto diagnózou. V roce 2017 soubor obdržel cenu APLAUS, kterou každoročně uděluje NAUTIS za osvětu v oblasti porozumění autismu. Cenu APLAUS NAUTIS uděluje každoročně za osvětu v  oblasti porozumění autismu.

Projekt „Pomoc dětem s poruchami autistického spektra a jinými genetickými poruchami v Moldavsku“ realizuje organizace ADRA v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Projekt začal v roce 2018 a je naplánován do konce roku 2021. ADRA se v Moldavsku zaměřuje na začleňování dětí s autismem a jinými genetickými poruchami do společnosti včetně překonávání legislativních překážek při tomto procesu. Podporuje také místní nevládní a neziskové organizace, pracující s takto znevýhodněnými dětmi, v jejich profesionalizaci a také dovednostech advokacie. Zároveň pracuje na zlepšení lékařské péče, a to od správného určení diagnózy až po vhodnou léčbu. Na projektu se podílí Národní ústav pro autismus, z.ú. (zkráceně NAUTIS) a také moldavské neziskové organizace, jako např. SOS Autism, Femeia si Copilul – Protectie si Sprijin (Žena a dítě – ochrana a podpora), Copiii Ploii (Děti deště).

Projekt je financován z prostředků České rozvojové agentury.