Nadace ADRA pomohla sbírkou už několika dětem s poruchami sluchu získat nové naslouchadlo či řečový procesor. Nyní se rozhodla v tomto druhu pomoci pokračovat, a to na popud hudebníků, vnímajících svět sluchem daleko intenzivněji.

Neslyšet patří mezi nejhorší zdravotní postižení kvůli bariéře v „obyčejné“ komunikaci se „zdravým“ okolím, z ní plynoucímu pocitu samoty či izolace a v neposlední řadě v nutnosti vynakládat opakovaně značné finanční prostředky.

Rozhodli jsme se proto v rámci naší sbírky právě pro pomoc sluchově postiženým, kteří v důsledku svého handicapu čelí dlouhodobě sociální nouzi. Získanými finančními prostředky chceme těmto lidem, zvláště dětem, pomoci absolvovat léčbu či získat pomůcky, které by jejich handicap zmírnily, a umožnili jim tak šťastnější, pestřejší a hodnotnější život.

Prosíme, zapojte se do této pomoci zasláním svého daru na účet 57333375/0300, variabilní symbol 235. Děkujeme vám.