Do dárcovského programu organizace ADRA Mince denně se v loňském roce zapojilo více jak 400 nových pravidelných dárců. Díky finančním darům programu Mince denně mohla ADRA v roce 2013 například podpořit dobrovolnictví v České republice, vyškolit mongolské zemědělce v podnikání nebo dovybavit lékařskými přístroji dvě nemocnice v jižní Etiopii.

Dárcovský program organizace ADRA Mince denně je založen na myšlence, že i drobný pravidelný finanční dar, pouhá mince denně  (150 nebo 300 Kč měsíčně), může znamenat významnou pomoc lidem v nouzi. 

S přispěním dárců Mince denně ADRA mohla v loňském roce v České republice uhradit náklady na nábory dobrovolníků a jejich školení v ADRA dobrovolnických centrech nebo spolufinancovat programy pro děti a dospělé, kteří navštěvují poradnu pro oběti násilí v Hradci Králové.

Dobrovolnice ADRAFinanční dary od pravidelných dárců v roce 2013 mimo jiné také pomohly podpořit 1415 rodin v Barmě, které postihla povodeň, na Haiti na farmách postavit zavlažovací zařízení pro drobné zemědělce, v Mongolsku proškolit malá zemědělská družstva v podnikání, nakoupit část vybavení a léků pro 12 komunitních zdravotnických středisek v Karenském státě v Barmě či dovybavit lékařskými přístroji dvě nemocnice v jižní Etiopii.

Podrobné informace, kde všude v roce 2013 příspěvky dárců Mince denně pomáhaly, najdete zde.

Staňte se pravidelnými dárci a darujte minci denně i vy!

Do dárcovského programu Mince denně se mohou zapojit lidé i firmy vyplněním jednoduchého on-line formuláře na webových stránkách WWW.MINCEDENNE.CZ  a nastavením trvalého bankovního příkazu. Dárci mohou přispívat od pomyslné koruny denně – od 30 korun měsíčně. Večeře pro dva v hodnotě 600 korun například nahradí 20 porcí speciální stravy pro děti trpící extrémní podvýživou. Za pouhých 150 Kč může ADRA zase nakoupit učebnice dvěma žákům ve slumových školách v Bangladéši na celý rok.

Finanční dary získané v programu Mince denně jsou děleny na třetiny:

  • 1/3 je určena na podporu dobrovolnictví a globálního rozvojového vzdělávání v ČR,
  • 1/3 putuje na realizaci rozvojových projektů a okamžité pomoci v zahraničí,
  • 1/3 slouží k zajištění zázemí, fundraisingu a dalšího rozvoje organizace ADRA.

Děkujeme všem dárcům Mince denně za podporu!