Libanon je hornatým státem na Blízkém Východě, jehož rozloha je téměř 8x menší než České republiky. I přes svou malou velikost se tato země v současnosti potýká s největším přílivem uprchlíků na světě, každý čtvrtý obyvatel je uprchlíkem. Jen v regionu Bekaa se nachází téměř 370 tis. utečenců, kterým se dostává jen minimální pomoci. Většina z nich žije pod hranicí chudoby v provizorních přístřešcích, které nejsou schopny ochránit je před nízkými zimními teplotami často klesajícími pod bod mrazu. Mnoho rodin je nuceno velkou část svých příjmů utratit za dřevo, kterým si ve stanech topí.

Dva roky čekání na školu

Jedním z uprchlíků je i desetiletý chlapec Ali, který spolu se svými rodiči a třemi sourozenci utekl ze syrského Aleppa. Všichni teď bydlí společně v bytě s další uprchlickou rodinou v jižní části hlavního města Libanonu, v Bejrútu. Ali si jen pomalu zvyká. „Každý víkend jsme jezdili na výlety, měli jsme stále nové oblečení a spoustu krásných hraček“, vzpomíná na svůj život v Sýrii. Když dorazili do Bejrútu, nemohl tu Ali začít hned chodit do školy, protože v ní nebylo místo. Trvalo téměř dva roky, než se uvolnilo. Dlouhá doba bez školní docházky si vybrala svou daň, Ali se na začátku potýkal s řadou problémů a zaostával za svými vrstevníky.

Doučování pro děti uprchlíků

Naštěstí se jeho rodiče dozvěděli o projektu místní Adry, která nabízí dětem, jako je Ali, doučování, a okamžitě své děti do projektu přihlásili. Ali měl největší problém s arabštinou, a proto se jeho učitelé zaměřili právě na ni. Stačil jeden měsíc intenzivní práce a chlapcova arabština se velmi zlepšila. Dokonce natolik, že nyní patří k nejlepším žákům v tomto předmětu. Díky tomu získal větší sebevědomí a jeho rodiče jsou na jeho pokrok nesmírně pyšní.

ADRA pomáhá dětem uprchlíků již od roku 2014, kdy začala v pronajatých prostorech poskytovat doučování. Dnes do vzdělávacího centra na předměstí Bejrútu dochází 120 dětí ve věku 6 až 14 let. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd a dvou směn. Od pondělí do čtvrtku se učí každý den arabštinu, angličtinu, matematiku a přírodovědu. V pátek se věnují psychosociálním aktivitám, které jim mají pomoci překonat prožité trauma. Osnovy jsou vytvořeny tak, aby děti mohly překonat zameškanou školní docházku a připravily se na výuku ve státních školách, jakmile se tam pro ně uvolní místo.