Až dosud se voda pro padesátku dětí ve slumovém centru Čalantika musela denně převařovat. Teď, díky daru ze Vsetínska, mohou pít děti čistou vodu z kohoutku. Na akci Vsetín proti chudobě se podařilo vybrat pět tisíc korun, které nevládní organizace ADRA použila na zakoupení čistícího filtru, který zajistí až 400 litrů pitné vody denně.

„Prozatím jsme vodu v centru převařovali, což nebyla ideální varianta. Při pouhém převařování vody se neodstraní všechny škodlivé látky v ní obsažené. Navíc filtr na vodu šetří čas, protože převařovat vodu pro 50 dětí je časově a logisticky náročné,“ vysvětluje Jarmila Szkutová, koordinátorka projektu Čalantika organizace ADRA. „Děti tímto darem dostávají snadný a bezpečný přístup k pitné vodě. Všem, kteří se do akce zapojili, děkujeme za podporu!“ 

Děti ze slumového centra Čalantika při oběděSlumové centrum Čalantika je určeno pro děti a jejich rodiny ze stejnojmenného chudinského slumu v hlavním městě Bangladéše, Dháce. Toto vzdělávací a volnočasové centrum otevřela organizace ADRA za podpory dárců v létě 2013. Poskytuje padesáti dětem ze slumu základní vzdělání, k němuž by jinak měly přístup jen stěží. Čtyři z pěti dětí školního věku zde totiž nechodí do školy a více než polovina dospělých tu neumí číst a psát. Děti v centru denně dostávají i výživné jídlo a mají zde přístup k lékařské péči.

S pitnou vodou je problém v celém slumu. Dvanáct tisíc lidí, kteří zde žijí, má k dispozici jen užitkovou vodu. Ta je navíc do Čalantiky přiváděna hadicí jen na několik stanovišť, odkud si ji pak obyvatelé nosí domů v kanystrech.

Akci na podporu Čalantiky pořádalo město Vsetín ve spolupráci s občanským sdružením Líska, zapojilo se též Muzeum regionu Valašsko, Alcedo – středisko volného času Vsetín, Dětský parlament, ZŠ Vsetín Rokytnice a Sychrov. Žádnou ze vsetínských základních škol nenechala výzva v klidu, své soutěžní žákovské týmy vyslaly ZŠ Rokytnice, Sychrov, Ohrada, Trávníky i Luh.

Děti z centra využívají nové filtrační zařízení„Voda je bezesporu jedním z nejcennějších zdrojů planety a je nezbytná pro lidský život. Přístup ke kvalitní pitné vodě je základním lidským právem a je základním předpokladem udržitelného rozvoje,“ vysvětlila starostka Vsetína Iveta Táborská, proč se výtěžek akce Vsetín proti chudobě použil právě na podporu dostupnosti pitné vody.

Ve Vsetíně se akce proti chudobě uskutečnila už v říjnu, měla podobu projektového dne. Program zahájil Běh pro vodu, pokračovalo se Žákovskou konferencí s workshopy Voda jako globální problém a globální problémy.

„První část programu vyžadovala od desetičlenných týmů hodně fyzických sil, protože děti společně přenášely vodu od altánu v Panské zahradě do kopce na zámek,“ řekla jedna z organizátorek Iva Koutná ze sdružení Líska. „Poté ji směnily za peníze, určené na podporu charitativního projektu. Podařilo se nám nanosit vody celkem za 3.930 Kč, navíc ještě sponzor akce, firma eSports.cz, daroval kulatou částku 5000 korun,“ dodala Koutná.

Běh soutěžních týmů byl náročný a vyčerpávající. Záměrem organizátorů totiž bylo symbolizovat jím těžký úděl lidí v rozvojových zemích, kteří mají jen obtížný přístup k pitné vodě. Někdy pro ni musí chodit neschůdným terénem desítky kilometrů.

Děti ze slumového centra pijí čistou vodu

„Šlo nám o to, aby děti pracovaly na něčem, co bude mít nějaký reálný dopad. Zároveň jsme chtěli, aby si něco samy zažily,“ vysvětluje dál jeden z organizátorů Bohuslav Sedláček, proč se přistoupilo k této formě. Podle něj má zážitek větší účinek než pouhé předávání informací či promítání filmu. Dopad celé akce hodnotí pozitivně, navzdory tomu, že problémů v zemi, jakou je Bangladéš, je mnohem více. „Někdo argumentuje tím, že náš příspěvek nic neřeší. Ale s tím já nesouhlasím. Pokud to pomůže jednomu člověku a zlepší to jeho život, smysl to má. Děti v Čalantice budou mít čistou vodu, kterou dosud neměly,“ shrnuje Sedláček.

Voda Bangladéš trápí: více o vodě, slumu Čalantika a Bangladéši si můžete přečíst zde.

Poděkování za akci Vsetín proti chudobě můžete vidět tady.

Líbí se vám Vsetínská akce na podporu slumového centra Čalantika? I vy se můžete zapojit ve vašem bydlišti s nápadem, který je blízký zase vám! 

Více o slumovém centru Čalantika zde.

Leták slumového centra Čalantika ke stažení tady.