V soboru 3. června na programu oslavy Mezinárodního dne dětí ve Štítném nedaleko Žirovnice byla i sbírka pro malého Martínka Bicana z Českobudějovicka.

Jana Tušilová, z osadního výboru CASD nám napsala: „V doprovodu rodičů se dostavila skupinka asi 20 dětí z naší vesničky. Krásné počasí nám přálo. Jsem velmi vděčná za to, jakou atmosféru se podařilo vytvořit. Moderátor popřál dětem k jejich svátku a krátce pohovořil o tom, že ne všechny děti mají štěstí tento svátek slavit. Některé jsou nemocné, takže nemohou samy běhat ani mluvit… nebo mají jiná trápení. V této souvislosti představil veřejnou sbírku Nadace ADRA a vyzval k podpoře jednoho z ‚nadačních dětí‘, Martínka Bicana. Potěšilo nás, že se akce zúčastnila také paní učitelka Olga Studená (ze sboru CASD Počátky),  která s dětmi  pohovořila o významu kamarádství a dobrých vztahů mezi dětmi i dospělými. Vysvětlila dětem, že i ony mohou stejně jako dospělí pomáhat. Jsem přesvědčena, že povídání oslovilo jak děti, tak dospělé.“

Pak se již všichni naplno zapojili do pečlivě připraveného programu – do hry Šťastných deset, malování triček, hledání pokladu atd. Odpoledne plné her a soutěží bylo zakončeno posezením u táborového ohně. „Byl to požehnaný čas a jsem za to vděčná také Nadaci ADRA, díky níž jsme mohli trochu  pomoci konkrétnímu člověku – Martínkovi. Uvědomili jsme si, jak důležitá je pomoc bližnímu, přátelství a jak moc máme být vděčni nejenom za zdraví. Kéž by v nás všech ten pocit ze včerejšího odpoledne přetrval co nejdéle. Děkuji, že jsme se mohli sbírky zúčastnit a myslím, že toto byl začátek naší spolupráce. Těšíme se na další příležitost“, dodala hlavní organizátorka akce Jana.

A my pro úplnost uvádíme, že nasbíraných 1.170 Kč je již na sbírkovém účtu nadace 57333375/0300, variabilní symbol 227, který je určen těžce postiženému pětiletému Martínkovi na rehabilitační cvičení. A nejen to, jedno tričko ozdobené medvídkem mu děti poslaly poštou domů. Děkujeme všem účastníkům této dozajista povedené akce, zvláště pak dětem, které prokázaly, že mají srdce na správném místě.