Několik tříd nadšených školáků ze Základní školy Klíč v České Lípě se rozhodlo pomoci dětem v Bangladéši a darovat jim k vánocům splnění jejich snu – chodit do školy. 

V rámci projektových dnů vyráběly děti ve škole výrobky s vánoční tématikou, které pak samy prodávaly na stánku v rámci českolipských vánočních trhů. Utržené peníze věnovaly na podporu bangladéšských dětí z chudinských slumů. Po zodpovědném zvažování se školáci z České Lípy rozhodli zaplatit lékařskou péči pro jednoho školáka ze slumového centra Čalantika na rok a výživné obědy pro dítě na dva měsíce.  

Děti prodávají své výrobky„Chtěli jsme nabídnout dětem konkrétní možnost se zapojit a svými výrobky pomoci bangladéšským školákům, kteří se zdaleka nemají tak dobře, jako ti naši,“ říká slečna Katka Holubová, která dětem s celou akcí pomáhala. „Podpořit děti z Čalantiky se nám líbilo – projekt totiž nabízí konkrétní možnosti, jak pomoci dětem na druhé straně zeměkoule. Děti byly nadšené, moc se na prodej těšily. Navíc si téměř vše zorganizovaly samy, oslovovaly kolemjdoucí, nabízely své výrobky a zároveň lidem vysvětlovaly, že nákupem pomůžou bangladéšským dětem. Každý výrobek stál 30 Kč – do celkové částky 1 560 Kč, které děti nasbíraly, to tedy bylo přes 50 nákupů!“

ADRA na oplátku jako poděkováni přislíbila navštívit školáky a povídat si s nimi o tom, jakým způsobem děti ve vzdálené zemi žijí a jak jim můžeme my v našich podmínkách pomáhat.

Slumové centrum Čalantika v bangladéšské Dháce otevřela nevládní organizace ADRA vloni v srpnu. 

Děti ze slumuV chudinských čtvrtích v hlavním městě Dháce, tzv. slumech, zde žije více než 4 miliony obyvatel. Měsíční příjem těchto rodin činí v přepočtu 700-1500 Kč a jejich životní podmínky jsou pro nás jen velmi těžko představitelné – příbytky zhotovené z igelitu, bambusu a všeho, co se dá sehnat, k jídlu miska rýže denně. Tisíce zdejších dětí musí navíc často pracovat, aby se jejich rodiny vůbec byly schopné uživit.

Zhruba 60 % dětí je podvyživených, nemají očkování, často trpí žloutenkou a horečnatými onemocněními. Běžně pomáhají rodičům přispívat do rodinného rozpočtu, sbírají recyklovatelný odpad nebo něco prodávají. Do školy často nechodí vůbec, protože na to rodiny nemají finance, a dětem také často chybí základní sociální návyky.

V centru Čalantika mají tyto děti šanci naučit se základům čtení, psaní a počítání, dozvídají se více o svých právech a získávají zde hygienické návyky. Centrum je jim zároveň bezpečným zázemím, kde mohou trávit i svůj volný čas a dostat teplé výživné jídlo. 

I malá částka znamená velkou pomoc! Z darovaných finančních příspěvků ADRA hradí školní pomůcky, platy učitelů, pronájem prostor centra, výživné jídlo, svačiny, léčebná ošetření dětí a vzdělávací kurzy pro rodiče a opatrovníky dětí. Pro představu například:

180 Kč = výživné jídlo a svačiny pro 1 dítě ze slumu na měsíc 
360 Kč = školní pomůcky pro 1 školáka na rok 
610 Kč = měsíční školní docházka pro 1 dítě 
1 200 Kč = pravidelné lékařské prohlídky pro 1 školáka na rok 
4 000 Kč = měsíční mzda učitele v centru Čalantika 

Nevládní organizace ADRA pomáhá dětem v Bangladéši už od roku 1999. V rámci programu BanglaKids dává dětem vzdělání a celkově zlepšuje jejich životní podmínky. 

Chci vybrat konkrétní dar jako děti České Lípy ZDE

Více o slumovém centru Čalantika ZDE.