­I přes všechen shon spojený s plněním posledních termínů v práci, úklidem či sháněním stromečku, jsou pro nás Vánoce obdobím, kdy se můžeme alespoň na chvíli zastavit, zhodnotit uplynulý rok a věnovat se svým nejbližším. A to i tak, že je chceme potěšit různými dary. Vánoce jsou tak nejen svátky rodiny, ale i štědrosti a obdarovávání.

My v tyto hodnoty věříme a věříme také v to, že akt darování nemusí znamenat jen to, že se něčeho na svůj úkor vzdáme pro druhého. Ale že je to akt radosti, který pomůže člověku v nouzi a tím pádem radost násobí. Potěší totiž jak obdarovaného tak darujícího. Tento pocit, který se v nás v takové chvíli rozhostí, jsme nazvali ADRAnalin. A ten jste si před Vánoci hojně doplňovali.

Cílem naší vánoční kampaně bylo skrze vybrané prostředky pomoci lidem v nouzi v České republice i v zahraničí. Výměnou za speciální vánoční dárcovský certifikát bylo možné podpořit třeba činnost dobrovolníků, kteří docházejí za těžce nemocnými lidmi nebo seniory, rodiny v Etiopii nebo bangladéšské školáky, a to zakoupením konkrétní položky z rozpočtu jednotlivých projektů. Dárcovský certifikát pak slouží jako připomínka laskavosti dárci nebo jeho blízkým, jejichž jménem dar lidem v nouzi věnoval.

Částka, která se vybrala v rámci kampaně, se v uplynulých dnech vyšplhala na úžasných 326 000 Kč. Nejpopulárnější položkou byly teplé obědy pro školáky v bangladéšském slumu Čalantika, nádrže na pitnou vodu pro syrské uprchlíky v Libanonu či hejno slepic s kohoutem pro navrátivší se rodiny do poválečného Mosulu. Skvělá zpráva je, že šest z Vás se pak rozhodlo si pořídit „dítě pod stromeček“: stejný počet nejchudších dětí v Bangladéši tak získá možnost studovat a vymanit se tak z bludného kruhu chudoby.

V průběhu kampaně nám od Vás, našich dárců, přicházely velmi inspirující zprávy, ze kterých vyplývá, že pomoc druhým vnímáme společně nejen jako něco, co patří k Vánocům, ale jako něco, co nás formuje a definuje jako lidské bytosti. Za to Vám patří velký dík.