Smutný příběh rodiny Vaňkových z Liberce, kterou podporujeme v rámci veřejné sbírky, oslovil řadu jejích přátel a známých – zasílají peněžité dary a pořádají benefiční akce.

Paní Petra prožila společně s 11letou Leou, 9letou Evou a 4letým Adamem neuvěřitelně těžkých šestnáct měsíců. Na jejich počátku byla diagnóza nevyléčitelného a velmi agresivního onemocnění mozku milovaného manžela, otce a živitele rodiny; následovala operace, chemoterapie atd. Samuel se do té doby naplno věnoval v řadě sborů CASD jako kazatel pomoci bližním a nejednou byl pro ně rádcem a průvodcem při jejich těžkých životních zkouškách; působil také v klubu Pathfinder. Snažil se své mladé rodině vytvořit příjemný domov, kde se staral prakticky o všechno. Petra hned od počátku  onemocnění manžela přestala pracovat, aby mohla doma o něj pečovat. Příjmy rodiny se tak dramaticky snížily. Přátelé Vaňkových se ke konci září proto obrátili na naši nadaci s prosbou o pomoc. Zorganizovali vše potřebné a nadační komise žádost o podporu této rodiny urychleně projednala a schválila.

Hned na počátek října tak naplánoval sbor CASD Litoměřice první benefiční akci. Fatální choroba byla však natolik rychlá, že se koncert uskutečnil bohužel dva dny poté, co Samuel zemřel. Petra proto v modlitebně chyběla, a tak výtěžek 11.200 Kč pořadatelé poukázali na sbírkový účet s variabilním symbolem Vaňkových – VS 253.

Příjemný adventní večer v modlitebně CASD v Rumburku prožili 12. prosince návštěvníci druhého benefičního  koncertu. Textař, skladatel a hudebník Slávek Klecendr ze skupiny Oboroh zahrál zhudebněné žalmy a adventní písně. Jednalo se o průřez  třicetileté tvorby jeho známé křesťanské hudební skupiny. Petra se koncertu tentokrát osobně zúčastnila a přítomným vyprávěla svůj příběh. Na konci večera převzala od organizátorů symbolický šek na částku 11 592 Kč.

Rádi bychom poděkovali jak pořadatelům obou sborů CASD za spolupráci, jmenovitě kazatelům Ivanu Michalcovi a Michalu Čančíkovi, tak samozřejmě všem, kteří se doposud zapojili do finanční podpory Vaňkových. Peníze sice ztrátu manžela a tatínka nahradit Petře, Leonce, Evičce a Adámkovi nedokážou, ale mohou překonat alespoň nejtěžší první období. Děkujeme vám.